ADAPTER TRONG ANDROID LÀ GÌ

  -  

ListView trong Android

ListView là thành phần View được dùng để hiện thị dữ liệu là 1 trong list (mảng) xuất phát từ 1 nguồn cấp điện thoại tư vấn là Adapter,quá trình để chế tác và thực hiện ListView có có:

Khai báo ListView trong Layout

Tương tự nhỏng những View khác, ví dụ:

Gán cho ListView một Adapter là mối cung cấp cấp cho tài liệu cho nóXây dựng một Adapter đến ListView ở trong phần bên dưới, sau thời điểm bao gồm Adapter cần thiết lập đến ListView, ví dụ trong onCreate của Activity:

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct);listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter);khi sẽ gán Adapter vào ListView, thì ListView đang cần sử dụng Adapter này xác minh phải hiện thị bao nhiêu thành phần, từng bộ phận có View ra sao bởi vì Adapter chế tạo ra với đính thêm vào ListView, mỗi một khi tài liệu Adapter cai quản thay đổi, cần thông báo mang lại ListView biết nhưng mà update bằng cách gọi:

adapter.notifyDataSetChanged();

Xây dựng Adapter cho ListView

Như sẽ nói bên trên, Adapter là quy mô cung cấp dữ liệu cho ListView, nó bao gồm chức năng tạo ra những View thành phần, gán dữ liệu vào phần tử View bé trong ListView.Để tạo thành một Adapter riêng biệt chỉ cần thừa kế xúc tiến lớp trừu tượng BaseAdapter, trong những số đó buộc phải overrided các cách làm nlỗi tiếp sau đây (ví dụ như thiết kế lớp MyAdapter):

class MyAdapter extends BaseAdapter


Bạn đang xem: Adapter trong android là gì

Override public Object getItem(int position) //Cần trả về đối tượng tài liệu phần tử tại đoạn position return null;
Override public long getItemId(int position) //Trả về một ID liên quan mang lại bộ phận ở đoạn position return 0;
Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) //convertView là View hiện lên bộ phận, nếu là null cần chế tác new //(có thể hấp thụ trường đoản cú layout bằng View.inflate) //Cuối thuộc là gán tài liệu ở đoạn possition vào View cùng trả về đối //tượng View này return null;

Ví dụ ListView vào Android

Nội dung Ví dụ

Ứng dụng hiện thị một danh sách những sản phẩm dễ dàng, thành phầm được trình diễn trong một layout gồm những đọc tin nhỏng ID, tên sản phẩm, giá bán. lúc nhấn vào chọn mộtsản phẩm, Pop up lên thông tin tên sản phẩm kia. Có tính năng có thể chấp nhận được xoá thành phần trước tiên của list (sau khoản thời gian xoá ListView cập nhật lại)

*

Khởi chế tạo ra Ví dụ

Chạy Android Studio và tạo áp dụng viết tên, ví dụ XTLabListView bởi mẫu Empty Activity, kế tiếp nắm nội dung activity_main.xmlthành đồ họa dễ dàng và đơn giản, riêng biệt tất cả ListView như sau:

Model tài liệu sản phẩm

Mỗi sản phẩm dễ dàng và đơn giản hiện lên ID, tên thành phầm, giá chỉ đề xuất ta tạo thành một quy mô dữ liệu của nó nlỗi sau:

//Model thành phần tài liệu hiệnclass Product String name; int price; int productID; public Product(int productID, String name, int price) this.name = name; this.price = price; this.productID = productID; Trong MainActivity tạo nên một mảng cất tài liệu chủng loại những Product (dùng ArrayList), ví dụ:

ArrayList listProduct; //Mảng tài liệu sản phẩm
Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //Khoi tao ListProduct, trường đoản cú sinc một số dữ liệu listProduct = new ArrayList(); listProduct.add(new Product(1, "Iphone 6", 500)); listProduct.add(new Product(2, "Iphone 7", 700)); listProduct.add(new Product(3, "Sony Abc", 800)); listProduct.add(new Product(4, "Samsung XYZ", 900)); listProduct.add(new Product(5, "SPhường 5", 500)); listProduct.add(new Product(6, "SP. 6", 700)); listProduct.add(new Product(7, "SPhường 7", 800)); listProduct.add(new Product(8, "SPhường 8", 900));

Tạo Adapter đến ListView hiện thị lên sản phầm

Adapter này phát hành để links với mảng tài liệu thành phầm nghỉ ngơi bên trên (ArrayList listProduct), Adapter tạo thành những View để hiệnthị sản phẩm, bắt buộc đầu tiên tạo ra layout hiện thị lên một thành phầm trong listview, layout này được inflate Lúc cần thiết.

layout/product_view.xml (bạn có thể trành bày layout theo cách xinh xắn, phức tạp của bạn).

Giờ là thời điểm tạo ra Adapter, viết tên lớp là ProductListViewAdapter, nội dung code nhỏng sau

class ProductListViewAdapter extends BaseAdapter //Dữ liệu liên kết vì chưng Adapter là 1 trong mảng những thành phầm final ArrayList listProduct; ProductListViewAdapter(ArrayList listProduct) this.listProduct = listProduct;
Override public int getCount() //Trả về tổng số bộ phận, nó được gọi bởi ListView return listProduct.size();
Override public Object getItem(int position) //Trả về tài liệu ở đoạn position của Adapter, tương xứng là thành phần //có chỉ số position trong listProduct return listProduct.get(position);
Override public long getItemId(int position) //Trả về một ID của phần return listProduct.get(position).productID;
Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) //convertView là View của thành phần ListView, trường hợp convertView != null tức thị //View này được áp dụng lại, chỉ câu hỏi cập nhật ngôn từ bắt đầu //Nếu null bắt buộc tạo thành new View viewProduct; if (convertView == null) viewProduct = View.inflate(parent.getContext(), R.layout.product_view, null); else viewProduct = convertView; //Bind sữ liệu bộ phận vào View Product hàng hóa = (Product) getItem(position); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.idproduct)).setText(String.format("ID = %d", sản phẩm.productID)); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.nameproduct)).setText(String.format("Tên SPhường : %s", product.name)); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.priceproduct)).setText(String.format("Giá %d", hàng hóa.price)); return viewProduct; Quay quay trở lại vận dụng, trong onCreate tạo nên đối tượng người dùng tự lớp ProductListViewAdapter (dữ liệu khởi tạo nên là mảng list thành phầm listProduct),biến Adapter này khắc tên là productListViewAdapter, tiếp đến gán nó mang lại ListView, mang đến đây thì ListView sẵn sàng chuẩn bị hiện lên danh sáchnhững thành phầm của bạn!

Ngoài ra bao gồm thêm một số đoạn code tuỳ lựa chọn như listViewProduct.setOnItemClickListener để bắt sự kiện Khi bnóng chọn một trong những phần tử vànhấn vào nút bấm nhằm xoá thành phần thứ nhất. Code không hề thiếu tổng vừa lòng hoàn hảo lại của vận dụng nlỗi sau:

MainActivity.java

package net.calidas.vn.xtlablistview;import game android.os.Bundle;import app android.support.v7.app.AppCompatActivity;import game android.view.View;import android.view.ViewGroup;import app android.widget.AdapterView;import apk.widget.BaseAdapter;import apk.widget.ListView;import android.widget.TextView;import android.widget.Toast;import java.util.ArrayList;public class MainActivity extends AppCompatActivity ArrayList listProduct; ProductListViewAdapter productListViewAdapter; ListView listViewProduct;
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //Khoi tao ListProduct listProduct = new ArrayList(); listProduct.add(new Product(1, "Iphone 6", 500)); listProduct.add(new Product(2, "Iphone 7", 700)); listProduct.add(new Product(3, "Sony Abc", 800)); listProduct.add(new Product(4, "Samsung XYZ", 900)); listProduct.add(new Product(5, "SPhường 5", 500)); listProduct.add(new Product(6, "SP. 6", 700)); listProduct.add(new Product(7, "SPhường 7", 800)); listProduct.add(new Product(8, "SP 8", 900)); productListViewAdapter = new ProductListViewAdapter(listProduct); listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct); listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter); //Lắng nghe bắt sự khiếu nại một trong những phần tử list được lựa chọn listViewProduct.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener()
Override public void onItemClick(AdapterView parent, View view, int position, long id) Product sản phẩm = (Product) productListViewAdapter.getItem(position); //Làm gì đấy Khi lựa chọn sản phẩm (ví dụ tạo ra một Activity hiện lên chi tiết, biên tập ..) Toast.makeText(MainActivity.this, hàng hóa.name, Toast.LENGTH_LONG).show(); ); findViewById(R.id.delete).setOnClickListener(new View.OnClickListener()
Override public void onClick(View v) if (listProduct.size() > 0) //Xoá bộ phận đầu tiên của danh sách int productpost = 0; listProduct.remove(productpost); //Thông báo cho ListView biết dữ liệu vẫn biến đổi (cập nhật, xoá ...) productListViewAdapter.notifyDataSetChanged(); ); //Model phần tử dữ liệu hiện tại class Product String name; int price; int productID; public Product(int productID, String name, int price) this.name = name; this.price = price; this.productID = productID; class ProductListViewAdapter extends BaseAdapter //Dữ liệu link vày Adapter là 1 trong mảng những sản phẩm final ArrayList listProduct; ProductListViewAdapter(ArrayList listProduct) this.listProduct = listProduct;


Xem thêm: Tuổi Đinh Dậu Sinh Năm Đinh Dậu Mệnh Gì Và Kỵ Màu Sắc Nào Nhất?

Override public int getCount() //Trả về toàn bô phần tử, nó được call vì chưng ListView return listProduct.size();
Override public Object getItem(int position) //Trả về tài liệu ở trong phần position của Adapter, tương ứng là thành phần //bao gồm chỉ số position trong listProduct return listProduct.get(position);
Override public long getItemId(int position) //Trả về một ID của phần return listProduct.get(position).productID;
Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) //convertView là View của thành phần ListView, nếu như convertView != null tức là //View này được sử dụng lại, chỉ bài toán update nội dung new //Nếu null yêu cầu chế tạo ra new View viewProduct; if (convertView == null) viewProduct = View.inflate(parent.getContext(), R.layout.product_view, null); else viewProduct = convertView; //Bind sữ liệu thành phần vào View Product product = (Product) getItem(position); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.idproduct)).setText(String.format("ID = %d", sản phẩm.productID)); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.nameproduct)).setText(String.format("Tên SP : %s", hàng hóa.name)); ((TextView) viewProduct.findViewById(R.id.priceproduct)).setText(String.format("Giá %d", hàng hóa.price)); return viewProduct;

*

*

*

ví dụ như này lưu lại tại https://github.com/calidas.vnnet/android-listview-example, hoàn toàn có thể cài đặt vể bởi lệnh Git: git clone git
ListView trong AndroidXây dựng Adapter mang đến ListViewXây dựng áp dụng hiện lên danh sách sản phẩmMô tả ví Tạo Adapter đến ví dụ
*

SQLite vào Android (phần 2) sử dụng SQLiteOpenHelper Sử dụng SQLite vào Android (phần 1) Tạo cùng sử dụng Theme trong thiết kế Android Thuộc tính style trong những View xây dựng Android Sử dụng Broadcast Intent BroadcastReceiver trong Android Sử dụng RelativeLayout vào Android Tài nguyên ổn Drawable (6) ảnh StateListDrawable vào Android


Xem thêm: Cách Hack G Trong Thời Loạn Hack (Mod, Vô Hạn Tiền, Tài Nguyên)

Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối hận cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chnghiền cùng chia sẻ đa số gì tôi học được ở đây về kỹ năng thiết kế PHPhường., Java, JavaScript, Android, C# ... và những kỹ năng công nghệ khácDeveloped by calidas.vn