Ý NGHĨA CỦA APPREHENSION LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ APPREHENSION

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ý nghĩa của apprehension là gì, nghĩa của từ apprehension

*
*
*

apprehension
*

apprehension /,æpri"henʃn/ danh từ sự sợ, sự e sợapprehension of death: sự sợ chếtto entertain (have) some apprehensions for (of) something: sợ mẫu gìlớn be under apprehension that...: lo lắng rằng... sự phát âm, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự thế được (ý nghĩa sâu sắc...)khổng lồ be quiông xã of apprehension: kết nạp nhanhlớn be dull of apprehension: tiếp thụ chậm sự bắt, sự nắm đem, sự nắm lấy
Lĩnh vực: xây dựngsự lo sợ
*Xem thêm: Làm Gì Để Bảo Vệ Môi Trường Xanh Sạch Đẹp Hiệu Quả, Những Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Xanh

*

*

apprehension

Từ điển Collocation

apprehension noun

ADJ. considerable, great, growing | sudden

VERB + APPREHENSION be filled with, be full of, feel They were filled with apprehension as they approached the building. | express, show | overcome | cause The change in the law has caused apprehension aao ước many people. | allay How can I allay your apprehensions?

APPREHENSION + VERB grow There were still areas of doubt and her apprehension grew.

PREP.. with ~ School reports are always received with some apprehension. | ~ about/over her apprehension about being in hospital | ~ at She felt some apprehension at the thought of seeing hyên again. | ~ for There is great apprehension for the future.

PHRASES a feeling/look of apprehension

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Game Tom Và Jerry Đua Ô Tô, Game Tính Điểm, Mèo Và Chuột

English Synonym & Antonym Dictionary

apprehensionssyn.: apprehensiveness arrest catch collar discernment dread misgiving pinch savvy taking inlớn custody understanding

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu