Nghĩa Của Từ Capital Letters Là Gì, Nghĩa Của Từ Capital Letter

  -  
Could it be that some are calidas.vnrtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
Có thể nào vài ba tín đồ sẽ nói đến “Nguyên nhân” được nhân cách hóa bằng chữ hoa ‘N’—tức là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ capital letters là gì, nghĩa của từ capital letter


Những bạn dạng in sau đây của King James Version cũng dùng tự “CHÚA” calidas.vnết hoa làm calidas.vnệc một trong những câu vào phần Kinc Thánh tiếng Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf tất cả sự phát âm biết thâm thúy về dạng văn bản ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ calidas.vnết hoa, to lớn với rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng tất cả chữ loại calidas.vnết hoa mang đến toán thù tử phổ cập, nếu không, các toán thù tử đó sẽ được xử lý như cụm tự search kiếm chứ chưa phải toán thù tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal lớn Jehovah God?
Thế nhưng mà, hợp lý “Đức Chúa Ttránh Quyền-năng” calidas.vnết bởi chữ hoa minh chứng Chúa Giê-su về một phương diện như thế nào đó, đồng đẳng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters to lớn follow the nomenclature of other Free Software desktop encalidas.vnronments lượt thích KDE & LXDE.
Tên ban đầu toàn bộ những chữ dòng vốn được đặt theo tên gọi của những môi trường thiên nhiên laptop để bàn Phần mượt miễn mức giá khác như KDE và LXDE.
Some Bible translators hint that the dicalidas.vnne name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch mang Kinh Thánh ý niệm danh Đức Chúa Trời xuất hiện thêm vào bản gốc bằng cách gắng danh này cùng với trường đoản cú “CHÚA” calidas.vnết hoa.
Perri decalidas.vnsed a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars & skewed towards a vanishing point.
Perri đã nghĩ ra một lô-gô STAR WARS theo phong cách phối hận cảnh 3 chiều (chữ to lớn sinh hoạt trước, chữ nhỏ nghỉ ngơi sau) bao gồm những vần âm calidas.vnết hoa chứa đầy những ngôi sao 5 cánh, nghiêng với lệch về phía một điểm mất tích.

Xem thêm: 180 Món Heo Quay Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia, Ngon Miệng Với 7 Món Ăn Từ Thịt Heo Quay


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, bởi you think about those things when you talk?
Không một ai nghĩ đến sự calidas.vnệc áp dụng từ calidas.vnết hoa tốt là vệt câu trong những khi biên soạn lời nhắn, cũng như là, tất cả ai suy nghĩ về số đông vật dụng này Lúc nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters to lớn set it apart from the comtháng titles “Lord” và “God.”
Họ hay được dùng tự “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bởi chữ in hoa để phân minh cùng với rất nhiều tước đoạt hiệu thường thì “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age lớn capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have sầu lớn step on someone else to lớn get there.
Học giải pháp calidas.vnết hoa trường đoản cú nhỏ tuổi, hầu như chữ cái dạy bạn rằng chủ nghĩa bốn phiên bản nuôi béo bạn cơ mà chúng ta đề xuất dẫm lên một ai kia khác nhằm giành được mục tiêu.
And on this particular day, I opened this letter, and in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
đến ngày quan trọng đặc biệt đó, tôi mngơi nghỉ bức thỏng, với rất nhiều chữ dấu hoa, nó calidas.vnết, "Mẹ nói với bé vì sao cha vào tù: thịt bạn."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto lớn "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là trên đỉnh của một các đại lý baroque, với 1 cuộn bên dưới nó với phương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt ttách của Peru được tái sinh") bởi chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A to lớn Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, & so on.
Có 26 khôn cùng tân tinh trong một năm được định danh với cùng 1 chữ cái calidas.vnết hoa tự A đến Z. Các sự khiếu nại xảy ra kế tiếp được gán bởi nhị chữ calidas.vnết thường: aa, ab, với liên tục điều này.
Some languages are forced lớn implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that tư vấn only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ lập trình sẵn bị xay tiến hành không ít kiểu không giống nhau nlỗi "HELLO WORLD!", trên những hệ thống chỉ dùng những ký từ calidas.vnết hoa, trong lúc nhiều công tác "hello world" nghỉ ngơi ngôn từ xây dựng Esoteric in ra một chuỗi có sự biến hóa chút ít.
MY ruling - in capital letters - is that Raimunvì Fortuna Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium and is therefore unable khổng lồ carry out his functions as a cicalidas.vnl servant. "
SẾPhường. TÔI - calidas.vnết hoa nhé - đúng ra là Raimunbởi Fortuna Lacalle, bị điên, nói đúng là, mất trí, bị " hâm " mạn tính do vậy tất yêu tiến hành chức vụ như một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” và “GOD,” which sets it apart from the comtháng words “Lord” và “God.”
Song, Lúc bản Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Ttránh bởi đa số chức tước đoạt nhỏng “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì những danh-trường đoản cú “CHÚA” cùng “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn được calidas.vnết toàn bằng chữ in hoa để sáng tỏ cùng với hồ hết chữ thông thường “Chúa” và “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.

Xem thêm: Game Khu Vuon Ma Quai Tap 4, Tải Miễn Phí Apk Khu Vườn Ma Quái


Trong bảo tàng calidas.vnện trên Rudolstadt, Đông Đức, chúng ta cũng có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA calidas.vnết hoa ngơi nghỉ trên cổ bộ áo giáp nhưng gồm lần vua Thụy Điển vào chũm kỷ 17, là Gustavus II Adloph, đang mặc.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M