CHI PHÍ KHẤU HAO TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
*Bạn đang xem: Chi phí khấu hao tiếng anh là gì


Về calidas.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên


Xem thêm: 13 Phần Mềm Giả Lập Android Tốt Nhất Cho Windows Tốt Nhất Hiện Nay
Xem thêm: Trò Chơi Scores Dao Kho Bau Game Kho Báu Kim Cương 2, Kim Cương Cổ Đại: Tìm Kho Báu Trong Kim Tự Tháp

Các thuật ngữ tiếng anh vào kế toán thù tài chính

Đây là số đông trường đoản cú giờ anh siêng ngành kế tân oán tài bao gồm đặc trưng.

Sinch viên kế toán thù cần phải biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguim tắc doanh nghiệp là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn hotline trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phạt hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu lại động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: Ngân sách vận chuyển15. Carriage inwards: Ngân sách chuyển vận hàng hóa mua16. Carriage outwards: túi tiền vận tải sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Chi tiêu bảo đảm mặt hàng giữ khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng so sánh giữ chuyển tiền mặt21. Category method: Phương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clochồng cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán27. Company accounts: Kế toán thù công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các bề ngoài kế toán31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng32. Consistency: Ngulặng tắc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: túi tiền chế biến36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân bổ bỏ ra phí38. Cost concept: Ngulặng tắc giá bán phí tổn định kỳ sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguim giá bán mặt hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative preference shares: Cổ phần khuyến mãi bao gồm tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu giữ động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp sút dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp mặt đường thẳng62. Direct costs: giá cả trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản lí trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng70. Dishonored cheques: Sec bị tự chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô hanh lý gia tài cầm cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các cơ chế cây viết toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên ổn tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Chi tiêu trả trước80. Factory overhead expenses: giá cả quản lý phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần Hotline thiết bị nhất85. Fixed assets: Tài sản núm định86. Fixed capital: Vốn núm định87. Fixed expenses: Định chi phí / giá thành chũm định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Ngulặng tắc vận động thọ dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá mức giá kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản chi phí tkhô hanh toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Ngân sách gián tiếp103. Installation cost: Ngân sách lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các report quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued chia sẻ capital: Vốn CP phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù ngân sách tiếp tế theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút ít toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: shop trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô giòn toán bởi tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô cứng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số tài năng tkhô nóng toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp giờ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá bán vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế đúng theo chi phí với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên ổn đồ liệu129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần tiến hành được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to lớn accounts: Ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút tân oán khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo ra từ bỏ nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí thống trị phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng cam kết cổ phần thừa mức148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản tkhô nóng toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu gồm tích lũy161. Non-cummulative sầu preference share: Cổ phần khuyến mãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập163. Prepaid expenses: giá cả trả trước164. Private company: shop tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo tiến độ công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: giá cả sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit và loss account: Tài khoản hiệu quả