CHỦNG TỘC MÔN-GÔ-LÔ-IT

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là:

A.Da vàng, tóc đen.Bạn đang xem: Chủng tộc môn-gô-lô-it

B.Da vàng, tóc vàng.

Bạn đang xem: Chủng tộc môn-gô-lô-it

C.Da đen, tóc đen.

D.Da trắng, tóc xoăn.


*

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen. Chủng tộc này chủ yếu là người châu Á.

Chọn: A.

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là

A.Da vàng, tóc đen.

B.Da vàng, tóc vàng.

Xem thêm: Lịch Âm Tháng 7 Âm Là Tháng Con Gì, Tháng 7 Âm Lịch Là Tháng Con Gì

D.Da trắng, tóc xoăn.

Đáp án A

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen. Chủng tộc này chủ yếu là người châu Á (ví dụ: người Việt Nam da vàng, tóc đen)

Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở các khu vực nào sau đây?

A.Bắc Á, Tây Nam Á và Nam Á

B.Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á

C.Đông Nam Á, Nam Á và Đông Á

D.Trung Á, Tây Nam Á và Nam Á

Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Châu Á?

A. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á

B. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

C. Bắc Á, Tây Nam Á, Đông Á

D. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á

Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á (xem lược đồ phân bố các chủng tộc ở châu Á SGK/17).

Chọn: B.

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.

B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

Xem thêm: Đề Tài Tổ Chức Một Số Trò Chơi Toán Học Lớp 4, Game Toán Học

Đáp án: C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

* nêu đặc điểm hình thái bên ngoài của 3 chủng tộc trên thế giới:

+ môn gô lô it :.............. châu á

+ ơ rô pê ô it: ......................châu âu

+ nê gô it: .............châu phi

lưu ý: nêu rõ đặc điểm

VD: màu da, tóc ntn,...?

mik cần gấp ngày mai kiểm tra 1 tiết r

~ Địa Lí ~ lớp 7

* nêu đặc điểm hình thái bên ngoài của 3 chủng tộc trên thế giới:

+ môn gô lô it :da vàng, tóc đen, mắt đen,mũi tịt,châu á

+ ơ rô pê ô it: da trắng, tóc vàng hoặc nâu, mắt xanh hoặc nâu, mũi cao,dài và hẹp, môi mỏng, châu âu

+ nê gô it:da đen, tóc đen, xoăn, ngắn, mắt đen và to, môi dày và rộng, mũi thấp, châu phi

CÁI NÀY LÀ BÀI MK HK NHE

câu hỏi địa lý 7:

1. trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân và hậu quả của nó

2. trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới

3. nhận biết sự khác nhau giữa các chủng tộc môn-gô-lô-it, nê-g rô-it và ơ-rô-pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc

4. biết được sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới

trả lời giúp mình nhé

Lớp 7 Ngữ văn 0 0 Gửi Hủy

Hãy mô tả chủng tộc Môn-gô-lô-it ?

Lớp 7 Địa lý Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế... 2 0 Gửi Hủy

Trả lời:

Chủng tộc Môn-gô-lô-it : da vàng, mũi tẹt, mắt và tóc đen, tóc thẳng, dáng người thấp bé, phân bố chủ yếu ở châu Á.

Chúc bạn học tốt!

Đúng 0 Bình luận (0)

Phân bố chủ yếu ở châu Á

Da vàng, tóc đen, mắt đen, mũi tẹt

Đúng 0
Bình luận (0)

1 khu vực có nhiều quốc gia thứ thập trên 2500 usd là

A bắc phi

B trung phi

C nam phi

D 3 khu vực bằng nhau

2 quốc gia nghèo nhất châu phi và thế giới là

A rwanda

B maroc

C ai cập

D Sat

3 khu vực có thu thập thấp nhất châu phi là

A trung phi

B nam phi

C bắc phi

D 3 kV bằng nhau

4 nguyên nhân làm cho 3 khu vực phát triển khác nhâu là

A trình độ

B tài nguyên

C chính trị

D tất cả các đáp án trên

5 chủng tộc có mặt sớm nhất trên năm mỹ là

A môn gô lô it

B nê gro it

C ơ rô pê ô it

D ô xta lô it

Lớp 7 Ngữ văn 0 0 Gửi Hủy

Hãy mô tả thuận toán và viết chương trình nhập điểm thành phần của môn tin học 8 và in ra điểm trung bình môn Tin

Giúp mk vs !!

Lớp 8 Tin học Bài 5. Từ bài toán đến chương trình 1 0 Gửi Hủy

Bạn phải cho biết là có bao nhiêu cột điểm đã chứ