Đa ngành tiếng anh là gì

  -  
And when you think about designing those other scaffolds, actually, you need a really multi-disciplinary team.

Bạn đang xem: đa ngành tiếng anh là gì


Tuy nhiên, nhiều loại trong Henckelia theo định nghĩa tới năm trước đó (đa ngành) cũng được gửi sang trọng những bỏ ra Codonoboea với Loxocarpus.
Bây giờ, phân tích học tập thuật về văn hóa truyền thống tiền Columbus thường dựa vào những phương pháp công nghệ và nhiều ngành.
Now, the scholarly study of pre-Columbian cultures is most often based on scientific & multidisciplinary methodologies.
Physical Đánh Giá Materials (PRMaterials): Tạp chí nước ngoài phạm vi rộng lớn cho xã hội nhiều ngành tsi gia nghiên cứu về vật liệu.
Physical reviews Materials (PRMaterials): A broad-scope international journal for the multidisciplinary community engaged in research on materials.
Các tác dụng của mình cho biết thêm phân bộ Sciuravida theo quan niệm của McKenna và Bell là nhiều ngành cùng không phù hợp lệ.
Their results rendered the suborder Sciuravidomain authority as defined by McKenna và Bell 1997 lớn be polyphyletic and invalid.
Ngày nay nó hỗ trợ 1 hướng tiếp cận đa ngành, định lượng cùng kết hợp so với việc phân tích hệ sinh thái.
Today it provides an integrated, quantitative, & interdisciplinary approach to lớn the study of environmental systems.
Nó được Urs Eggli cùng Reto lớn Nyffeler biểu đạt trong phân tích của mình về tính nhiều ngành trong phân bộ Portulacineae (trực thuộc bộ Caryophyllales).
The family was described by Urs Eggli and Reto Nyffeler in their analysis of the polyphyly in the suborder Portulacineae (order Caryophyllales).
Tư vấn nghệ thuật Atkins cung cấp rất đầy đủ xây dựng đa ngành với thống trị những dự án công trình gia dụng đến tàu năng lượng điện ngầm Dubai.

Xem thêm: Máy Chơi Game Nintendo Ds Giá Rẻ Chất Lượng, Tiết Kiệm Tối Đa


Engineering consultancy Atkins provided full multidisciplinary design & management of the civil works on Dubai Metro.
Nghiên cứu vãn này thấy rằng Saxifragaceae sensu lakhổng lồ là nhiều ngành cùng với Lepuropetalon, Parnassia, và một vài đưa ra khác không liên quan cho tới phần lõi của họ này.
This study found Saxifragaceae sensu lalớn khổng lồ be polyphyletic with Lepuropetalon, Parnassia, & several others unrelated to the core of the family.
Dưới sự chỉ huy của chủ tịch Srichvà, ngày này, Tập đoàn Hinduja đang trở thành một Một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất bên trên nhân loại.
Under the leadership of its chairman, Srich&, today the Hinduja Group has become one of the largest diversified groups in the world.
Trong thời điểm này, Xu thế liên kết nghiêm ngặt giữa những ngành khoa học, tài chính và mỹ thuật nhằm shop giáo dục với nghiên cứu và phân tích nhiều ngành.
The cthua trận collaboration between the scientific, business và arts communities is intended khổng lồ foster multi-disciplinary education and retìm kiếm.
Cynanchum như được định nghĩa vào thời điểm cuối thế kỷ 20 nhằm bao gồm khoảng 400 loại là 1 trong những đơn vị phân nhiều loại nhiều ngành cùng vì thế đã biết thành chia bóc.
Cynanchum as defined in the late 20th century (to include about 400 species) is polyphyletic và is being broken up.
Tập đoàn download không ít đơn vị bé, hầu hết hoạt động bên dưới uy tín Samsung, là tập đoàn lớn Tài phiệt nhiều ngành (Chaebol) lớn nhất Hàn Quốc.
It comprises numerous affiliated businesses, most of them united under the Samsung brvà, and is the largest South Korean chaebol (business conglomerate).
Burj Al Arab được thiết kế với vị công ty tư vấn đa ngành Atkins vì chưng kiến trúc sư Tom Wright, tín đồ đang trở thành đồng sáng lập của WKK Architects.

Xem thêm: Kỹ Thuật Mạng Packet Loss Là Gì, Ping Thì Thấp Nhưng Packet


The Burj Al Arab was designed by multidisciplinary consultancy Atkins led by architect Tom Wright, who has since become co-founder of WKK Architects.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M