Family Tree Là Gì

  -  
a drawing that shows the relationships between the different members of a family, especially over a long period of time


Bạn đang xem: Family tree là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự calidas.vn.Học các từ chúng ta cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


a drawing that shows all the members of a family, usually over a long period of time, và how they are related lớn each other
The traditional " migration " mã sản phẩm takes lines linking linguistic phenomena on family tree diagrams và interprets them historically in terms of lengthy migrations.
If there is a family history of bleeding, a family tree và the age of presentation in affected relatives may provide useful information.
Linguists use family tree diagrams as a khung of pictorial shorthand to lớn illustrate the relationship and development of languages and groups of languages within families.
Family tree diagrams are thus static models that greatly oversimplify complex patterns of linguistic change.
Figure 5 shows a realistic example, in family tree form with all connecting lines horizontal or vertical.
It is likely that most people (if asked) could provide a crude "family tree" of their musical tastes.
There is no necessary one-to-one relationship between the history of a language và the history of the people who speak it today, nor between a family tree diagram và migrations.
Each node on a language family tree is supposed to represent the starting point of an innovation or set of innovations shared by all the languages below the node.
Thus, some of the innovations that have come to characterize a language or sub-group today may have occurred subsequent to its node on the family tree.
Lexicostatistics thus produces the familiar bifurcating family tree mã sản phẩm of linguistic development, with each pair of languages stemming from an earlier language, as discussed further below.
If a psychoanalytic approach is to lớn survive, then there must be ways of pruning this family tree, so that the body toàn thân of theory is strengthened rather than continually branching out.


Xem thêm: Cách Tìm Địa Chỉ Mac Của Máy Tính Là Gì ? Nó Dùng Để Làm Gì?

các quan điểm của các ví dụ bắt buộc hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên calidas.vn calidas.vn hoặc của calidas.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép.
*

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập calidas.vn English calidas.vn University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bộ Xử Lý Intel Core M3 Là Gì, Tìm Hiểu Về Intel Core M3 7Y30

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語