MÂY THẺ: HANG ĐÁ TIẾNG ANH LÀ GÌ, HANG ĐÁ GIÁNG SINH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Hang đá Giáng sinch tiếng Anh là christmas crib, phiên âm ˈkrɪsməs krib. Hang đá Giáng sinch là hình tượng của bài toán Con Chúa nhập thể và Việc tin vấn đề này là tùy nằm trong vào đức tin của mọi người.

Bạn đang xem: Mây thẻ: hang Đá tiếng anh là gì, hang Đá giáng sinh tiếng anh là gì

Quý khách hàng vẫn xem: Hang đá giờ đồng hồ anh là gì

Hang đá Giáng sinh giờ đồng hồ Anh là christmas crib, phiên âm /ˈkrɪsməs krib/.


*

In legend, God was born in a small cave, where the manger of shepherds shepherds in Bethlehem. Today, almost every large and small church has a cave with a manger, inside there are statues of the Child, St. Joseph, Mary, surrounded by donkeys, sheep, statues of the Three Kings, angels. There was a light above, shining from a star that ledthe Three Kings to God.

Trong thần thoại cổ xưa, Chúa hiện ra vào một hang đá nhỏ, địa điểm máng cỏ của những mục đồng chăn chiên trên thành Bê-lem. Ngày ni, phần lớn các giáo con đường béo bé dại đều có hang đá cùng với máng cỏ, phía bên trong gồm tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức người mẹ Maria, bao phủ gồm lừa, chiên, tượng Ba Vua, những cục cưng. Phía trên cao tất cả tia nắng, chiếu xuất phát điểm từ 1 ngôi sao dẫn Ba Vua tìm về cùng với Chúa.


*

Một số đồ dụngtrang trí hang đá Giáng sinch bằng giờ Anh:

A manger /ei ´meindʒə/: Máng cỏ.Statues of the Child /'stæt∫u: əv ðə tʃaild/: Tượng Chúa Hài đồng.

Statues of St. Joseph /'stæt∫u: əv ´dʒouzif/: Tượng thánh Giuse.

Statues of Mary /'stæt∫u: əv 'mæri/: Tượng Đức bà bầu Maria.

Statues of the Three Kings /'stæt∫u: əv ðə kiɳ/: Tượng Ba Vua.

Statues of the angels /'stæt∫u: əv ðə ˈeɪndʒl/: Tượng thiên thần.

Donkeys /´dʌηki/: Con lừa.

Một số từ bỏ vựng tương quan mang đến hang đá Giáng sinc bằng tiếng Anh:

Christmas tree /ˈkrɪsməs tri:/: Cây thông Giáng sinch.

Xem thêm:

Bauble /bɔ:bl/: Quả châu.

Tinsel /´tinsəl/: Dây kim con đường.

Bell /belz/: Chuông.

Stocking /´stɔkiη/: Vớ nhiều năm.

Mistletoe /´misəltou/: Nhánh trung bình gửi.

Wreath /ri:θ/: Vòng hoa Giáng sinch.

Candy cane /´kændi kein/: Kẹo hình cây gậy.

Christmas card /ˈkrɪsməs kɑ:d/: Thiệp Noel.

Fairy lights /'feəri laits/: Đèn nhỏ tuổi treo trên cây thông Giáng sinch.

Xem thêm: Sau Khi Ăn Nên Làm Gì Để Giảm Mỡ Bụng Không To Và Tránh Bị Mỡ Béo Bụng?

Bài viết hang đá Giáng sinch giờ Anh được tổng hợp vày cô giáo trung trung tâm giờ đồng hồ Anh calidas.vn.