Hiệu Quả Kỹ Thuật Là Gì

  -  

đánh giá hiệu quả kỹ thuật với hiệu quả phân bổ sản xuất cam của các hộ mái ấm gia đình huyện văn chấn , tỉnh yên bái
Bạn đang xem: Hiệu quả kỹ thuật là gì

*

MÔ HÌNH HÀM SẢN XUẤT BIÊN NGẪU NHIÊN ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MỘT NGÀNH SẢN XUẤT


... HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MỘT NGÀNH SẢN XUẤT1. Miêu tả hiệu quả kỹ thuật và những nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật 1.1 biểu lộ hiệu quả kỹ thuật Tăng trưởng tài chính cao và bền bỉ mục tiêu ... Trung bình (theo đơn vị chức năng gốc) với hiệu ứng thực tiễn của thương hiệu trên sản lượng trung bình khớp ứng với hiệu ứng hãng = 0.Kí hiệu TE hiệu quả kỹ thuật. * Hiệu quả kỹ thuật của hãng thứ i được xác ... Thức (1), hiệu quả kỹ thuật của một hãng được dự toán phụ thuộc vào dạng phân phối thích hợp của hiệu ứng Ui.3. Ra mắt mô hình nhận xét các nhân tố ảnh hưởng đến tính phi hiệuquả kỹ thuật...
*Xem thêm: Top Game Đua Xe Hay Cho Pc Và Console, Game Đua Xe Offline Pc

SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT GIỮA TƯỚI NHỎ GIỌT VÀ TƯỚI THẤM LÊN DƯA HẤU TẠI HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH pdf


... Kết quả xử lý từ số liệu điều tra, 2012 ***, **, * lần lượt mức ý nghĩa sâu sắc 1%, 5%, 10% 3.2.3 Hiệu quả kỹ thuật với năng suất bị thất thoát vì chưng phi hiệu quả Bảng 4 cho biết thêm mức hiệu quả kỹ thuật ... Cải thiện hiệu trái kỹ thuật của dân cày trồng dưa. Từ bỏ kết quả cầu lượng nấc hiệu quả kỹ thuật, Hình 2 biểu đạt kết quả giám sát và đo lường năng suất trung bình bị mất đi bởi vì sự phi hiệu quả trong ... Thấy hiệu quả sử dụng nguồn vào giữa các hộ có tương đối nhiều khác biệt. Với như vậy, việc nâng cao hiểu biết về kỹ thuật, trình độ canh tác để cải thiện hiệu quả kỹ thuật cho những hộ có mức hiệu quả...
*

*Xem thêm: Thuật Ngữ Độ Phân Giải Và Tỉ Lệ 16 9 Là Bao Nhiêu, Tỉ Lệ Khung Hình 16:9 Là Gì

*