I wonder là gì

  -  

Wonder là từ bỏ vựng có nhiều chức năng nên tùy thuộc vào mỗi chức năng mà Wonder có ý nghĩa sâu sắc và bí quyết dùng khác nhau. Vày vậy calidas.vn sẽ tổng đúng theo cách sử dụng và phân biệt cấu trúc wonder trong nội dung bài viết dưới đây để mọi người cùng học tập tập.

Bạn đang xem: I wonder là gì


1. Wonder là gì?

Wonder là một từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng lâu dài ở hai dạng thức danh trường đoản cú và động từ.

*
*
*
*

Dưới đây là bài tập có kèm giải đáp để chúng ta kiểm tra tác dụng của mình.

Bài tập ứng dụng

Bài tập 1

Chọn đáp án bao gồm chứa lỗi sai trong số câu sau

1. I wonder if you can help me. I want to lớn get in touch with the woman which we met at the meeting last week. Vì chưng you know the one I mean.

A. If B. Touch C. Which D. One

2. I’m sending this e-mail to ask for more information about the language courses which I saw them advertised in The Daily Star yesterday.

A. More B. Courses C. Them D. Yesterday

3. How are you getting on with your new job?; I’m finding my new job exhausting, that is not surprising considering I have lớn travel so much.

A. On B. Job C. Surprising D. So

4. I really enjoyed the lecture which you gave it on Wednesday, & am thinking about doing my assignment on the same topic.

Xem thêm: Full Cách Tăng Điểm Thiếu Lâm Bổng Võ Lâm 1, Hướng Dẫn Tăng Điểm Thiếu Lâm Đao

A. Enjoyed B. It C. Doing D. Same

5. You left your notebook at my house. Bởi vì you need it? It’s the one which you have written your lecture notes on.

A. Left B. My C. Written D. On

6. I’m just emailing you lớn find out if you want to lớn go lớn the cinema on Thursday. I’ve got today’s newspaper, when has a list of films. If you’re free, let me know.

A. Out B. On C. When D. Let

7. Can you pick up some shopping on your way home? I want some of those bread rolls what we had last week. Will you be able to stop at the shop?

A. Up B. Those C. What D. Able

8. You are clearly a person who life is full & busy và that is why we think you would like our Ladies Personal Organizer. For just £15.99 you .

A. Clearly B. Who C. That D. Like

Bài tập 2

Chia hễ từ vào ngoặc để tạo ra thành câu tất cả nghĩa

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the đầu vào of raw materials và ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Xem thêm: Drama Film Là Gì ? Thể Loại Phim Drama, Truyện Drama Là Gì

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand & water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Đáp án

Đáp án bài 1 CCCBDCCBĐáp án bài bác 2illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

Bài viết của calidas.vn đã cung cấp đầy đủ cho chính mình những cấu tạo của Wonder và kèm thêm bài bác tập để bạn ôn luyện. Chúc bạn học tập thiệt tốt!