Không Có Gì Là Mãi Mãi Tiếng Anh

  -  
Với Richard Powell, "abi-sabi nuôi chăm sóc tất cả mọi gì là xác thực bằng cách bằng lòng ba sự thực đơn giản: ko gì là mãi mãi, ko gì là trọn vẹn, và ko gì là tuyệt đối hoàn hảo."
For Richard Powell, "Wabi-sabi nurtures all that is authentic by acknowledging three simple realities: nothing lasts, nothing is finished, và nothing is perfect."
Nhưng nhờ vào hành vi yêu thương thơm cao quý ấy, bây giờ họ bao gồm một triển vọng không gì sánh bằng được sống mãi mãi vào địa đàng!
But because of this great act of love sầu, we now have the incomparable prospect of living forever on a paradise earth!
26 Vậy buộc phải, chúng ta sẽ uống cạn chén bát thịnh nộ của Thượng Đế, điều cơ mà công lý không thể chối hận bào chữa cùng với họ chẳng không giống Việc công lý không thể chối hận cãi aA Đam vẫn sa ngã vì nạp năng lượng btrái cấm; vậy buộc phải, csự thương thơm xót không bao giờ còn binc vực họ được nữa và mãi mãi.

Bạn đang xem: Không có gì là mãi mãi tiếng anh


26 Therefore, they have sầu drunk out of the acup of the wrath of God, which justice could no more deny unto lớn them than it could deny that bAdam should fall because of his partaking of the forbidden cfruit; therefore, dmercy could have sầu claim on them no more forever.
Bây tiếng, tôi không biết bạn nghĩ về , tuy vậy tôi nghĩ đó ra quyết định gàn ngốc, cũng chính vì mẫu mà lại bạn có tác dụng một tượng đài mãi mãi về việc phá hủy bằng phương pháp tạo nên nó như là một địa điểm lỗi lỗi khiếp niên.
Now, I don"t know what you think, but I think this is a pretty stupid decision, because what you"ve done is just made a permanent memorial lớn destruction by making it look like the destruction is going lớn continue forever.
Sự bốc khá này có lẽ không giải bay ra bất kỳ thông báo về các thiết bị sinh ra lên và sẽ lâm vào tình thế lỗ đen, tất cả nghĩa về nguyên tắc thông báo bị mất mãi mãi.
This radiation does not appear khổng lồ carry any additional information about the matter that formed the blachồng hole, meaning that this information appears to lớn be gone forever.
Hoặc các bạn sẽ không lúc nào tìm thấy rằng tiền một đợt nữa trên thị trường chứng khoán thù, hoặc bất cứ điều cơ hội của người tiêu dùng nhằm giành thắng lợi vào cốc đi mãi mãi.
Or you"ll never find that money again on the stoông chồng market, or whatever it is your chance lớn win the cup is gone forever.
“Đức Thánh Linc vẫn tín đồ các bạn sát cánh luôn luôn luôn nghỉ ngơi mặt ngươi, với vương vãi trượng của ngươi một vương trượng bất di bất dịch của sự việc ngay chủ yếu và lẽ thật; với quyền ách thống trị của ngươi đang quyền ách thống trị vĩnh viễn cùng không bao gồm giải pháp chống chế được, nó đang chan hòa vào ngươi mãi mãi đời đời” (GLGƯ 121:45–46).
“The Holy Ghost shall be thy constant companion, và thy scepter an unchanging scepter of righteousness and truth; & thy dominion shall be an everlasting dominion, and without compulsory means it shall flow unto thee forever và ever” (D&C 121:45–46).
46 aĐức Thánh Linh đã bạn bạn sát cánh luôn luôn luôn sống bên ngươi, cùng vương trượng của ngươi một vương vãi trượng bất di bất dịch của sự ngay chính và lẽ thật; và bquyền ách thống trị của ngươi sẽ quyền thống trị dài lâu, cùng không tất cả phương pháp chống chế được, nó vẫn chan hòa vào ngươi mãi mãi cùng đời đời.

Xem thêm: Game Hiệp Sĩ Hùng Mạnh 2 Hack, Game Hiệp Sĩ Hung Manh 2 Bản Hack, Game


46 The Holy Ghost shall be thy constant acompanion, and thy scepter an unchanging scepter of brighteousness và truth; & thy cdominion shall be an everlasting dominion, & without compulsory means it shall flow unlớn thee forever & ever.
“Đức Thánh Linc đang người các bạn sát cánh luôn luôn luôn sống mặt ngươi, cùng vương trượng của ngươi một vương vãi trượng bất di bất dịch của việc ngay lập tức chính và lẽ thật; và quyền thống trị của ngươi đã quyền giai cấp dài lâu, với không có phương pháp cưỡng chế được, nó vẫn chan hòa vào ngươi mãi mãi với đời đời” (GLGƯ 121:45–46).
“The Holy Ghost shall be thy constant companion, và thy scepter an unchanging scepter of righteousness & truth; and thy dominion shall be an everlasting dominion, & without compulsory means it shall flow unlớn thee forever and ever” (D&C 121:45–46).
“Tôi không suy nghĩ nên đề cùa tới mọi sự khiếu nại lịch sử dân tộc của loại tối linh nghiệm này mà tôi đã lưu giữ mãi mãi; tuy thế tên của các tín đồ trung tín đa số mà lại tôi mong ước ghi xuống chỗ này.
“I bởi vì not think to mention the particulars of the history of that sacred night, which shall forever be remembered by me; but the names of the faithful are what I wish to record in this place.
21 Vậy phải, ví như các bạn tra cứu biện pháp làm điềkhối u ác tính trong số những ngày athử thách của bản thân mình thì những người có khả năng sẽ bị xét bdơ dáy bẩn trước ghế phán xét của Thượng Đế; và không một thiết bị nhơ dơ có thể ngơi nghỉ được thuộc Thượng Đế; vậy đề nghị, các tín đồ vẫn yêu cầu bị khai trừ mãi mãi.
21 Wherefore, if ye have sầu sought lớn vì chưng awickedly in the days of your bprobation, then ye are found cunclean before the judgment-seat of God; & no unclean thing can dwell with God; wherefore, ye must be cast off forever.
Vào tháng đó, trong vùng lao tù, anh viết: “Tôi không mong mỏi không giống ko kể việc tôn vinh Đức Chúa Ttránh, vâng giữ lại những điều răn uống của ngài cùng xin ngài tiếp nhận họ vào Nước Ttránh, địa điểm nhưng mà sự sống với an toàn đã kéo dãn dài mãi mãi”.
That month he wrote from prison: “I want nothing else but to honor God, to lớn keep his commandments, & lớn ask hlặng to receive us into lớn his Kingdom, where eternal life và peace will be.”
Và bởi vì ông biết thời gian xấu sẽ quá qua, nó vẫn đến anh ta đa số đã Call hi vọng, với Khi không bao gồm hi vọng chúng tôi có thể thao tác làm việc, chỗ nó tuyệt vọng, chúng tôi cho rằng phần lớn cực khổ sẽ cuối mãi mãi, những bị hỏng Trung trọng điểm vẫn luôn luôn luôn tất cả gồm, các bạn sẽ không khi nào tra cứu thấy một đối tác doanh nghiệp vào cuộc sống.

Xem thêm: Semi-Structured Interview Là Gì, Định Nghĩa Semi


And because he knew the bad times would pass, it gave hyên ổn what"s called hope, và when there"s hope we can work, where it"s hopeless we think the grief is going to last forever, the broken heart was always going to lớn be there, you"ll never find another partner ever in life.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M