“không có gì quý hơn độc lập tự do"

  -  

(Thanhuytphcm.vn) - Trên hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - hcm đã nghiên cứu, phân tích bản chất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và sự việc cách mạng ở các nước nằm trong địa. Người xác định cách mạng ở các nước nằm trong địa muốn thành công triệt để phải tiến hành đấu tranh nhau quyền tự do dân tộc, tự do, dân chủ đến nhân dân và quyền bình đẳng với những dân tộc khác.

Bạn đang xem: “không có gì quý hơn độc lập tự do"


Cương lĩnh bao gồm trị thứ nhất của Đảng do bạn soạn thảo đã xác định mục tiêu, phương hướng kế hoạch của biện pháp mạng Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: “Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và đàn phong kiến. Làm cho nước phái nam được trọn vẹn độc lập”<1>

Hội nghị trung ương lần sản phẩm 8 (tháng 5/1941), Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sẽ chỉ rõ: “Trong lúc này, ví như không giải quyết và xử lý được vụ việc dân tộc giải phóng, ko đòi được độc lập, thoải mái cho toàn cục dân tộc, thì chẳng những toàn bộ quốc gia dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền hạn của cỗ phận, ách thống trị đến vạn năm cũng không đòi lại được”<2>.

Với phương châm tiên quyết giành lại độc lập, thoải mái cho dân tộc, Đảng ta vẫn thức tỉnh, tập hợp rộng thoải mái mọi lực lượng yêu thương nước, không khác nhau đảng phái, giai cấp, tín ngưỡng, nghề nghiệp,… tạo cho sức dạn dĩ to khủng đánh Pháp, đuổi Nhật, tạo nên sự Cách mạng tháng Tám (1945), khai sinh nước nước ta Dân chủ Cộng hòa.

Chỉ 3 tuần sau khi giành được độc lập, nhân dân ta lại phải thực hiện kháng chiến phòng xâm lược, bảo đảm Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời lôi kéo toàn quốc phòng chiến, thể hiện quyết trung ương sắt đá của toàn dân tộc “Thà quyết tử tất cả, chứ nhất thiết không chịu mất nước, khăng khăng không chịu làm nô lệ”<3>.

Độc lập, theo chủ tịch Hồ Chí Minh, là fan dân cần được hưởng tự do thoải mái và hạnh phúc, “nếu nước hòa bình mà dân không hưởng hạnh phúc, trường đoản cú do, thì độc lập ấy cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì”<4>.

Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nhân dân tiến hành đường lối “vừa phòng chiến, vừa kiến quốc”; chú trọng xử lý tốt mối quan hệ giữa dân tộc bản địa và dân chủ, giữa chủ quyền dân tộc và fan cày có ruộng; chăm lo xây dựng chế độ mới của dân, bởi vì dân và vì dân; triển khai giảm tô, sút tức, phân tách lại ruộng đất mang lại nông dân sản xuất... Nhờ đó, đã từng bước giải quyết và xử lý đúng đắn, hài hòa công dụng của những bộ phận; nâng cấp đời sống đồ vật chất, ý thức của nhân dân; tạo thành động lực, sức mạnh to lớn để quần chúng. # ta làm cho nên thắng lợi Điện Biên che (1954).

Xem thêm: Af-S Là Gì - Thuật Ngữ: Af

Trong cuộc va đầu lịch sử hào hùng với đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh đã chỉ đạo nhân dân triển khai đồng thời hai trọng trách chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở khu vực miền bắc và biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam. Dựa vào đó, đang phát huy sức mạnh của tiền đường và hậu phương, dân tộc và thời đại để tiến công thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành mục tiêu của giải pháp mạng.

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh sệt biệt” đã buộc đế quốc Mỹ lâm vào tình cố bị động, lúng túng, gửi sang chiến lược “chiến tranh viên bộ”. Chúng ồ ạt gửi quân viễn chinh Mỹ với quân các nước chư hầu vào trực tiếp tham chiến trên mặt trận miền Nam; đồng thời, tăng cường đánh phá miền bắc xã hội chủ nghĩa bởi không quân với hải quân, hòng chuyển đổi cục diện bên trên chiến trường, làm cho lung lay quyết tâm tao loạn giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân Việt Nam.

Lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh đã cồn viên, khích lệ cả dân tộc vn nêu cao công ty nghĩa hero cách mạng, dù nên chịu nhiều tổn thất, nhức thương, mất mát, quyết tử nhưng kiên quyết, kiên cường kháng chiến, giải tỏa miền Nam, thống độc nhất Tổ quốc, toàn quốc đi lên chủ nghĩa thôn hội.

Thực tiễn lịch sử vẻ vang vinh quang và hào hùng được xác định bằng thắng lợi của cuộc phòng chiến kháng chiến chống mỹ giải phóng dân tộc xâm lược, dân tộc ta đã chứng tỏ chân lý với sức sinh sống mãnh liệt bốn tưởng “Không có gì quý hơn hòa bình tự do” của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Tai Game Popcap Mien Phi Vinh Vien, Tải Trọn Bộ Game Popcap Miễn Phí Full


*

Bước vào thời kỳ toàn nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và đảm bảo an toàn Tổ quốc, thực hiện công cuộc thay đổi mới quốc gia trong bối cảnh quốc tế và quần thể vực có nhiều biến rượu cồn phức tạp, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta luôn kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa thôn hội. Với mặt đường lối độc lập, trường đoản cú chủ, sáng tạo, công cuộc thay đổi vì hòa bình dân tộc và chủ nghĩa xóm hội ở việt nam vẫn đứng vững, liên tiếp giành những thắng lợi to lớn, có chân thành và ý nghĩa lịch sử.

Thành tựu rất nổi bật và cơ phiên bản là họ đã làm tiếp được độc lập, nhà quyền, trọn vẹn lãnh thổ; mỗi bước phá thế bao vây cô lập của kẻ thù, ngăn ngừa và đẩy lùi hầu hết mưu đồ chống phá biện pháp mạng việt nam của những thế lực thù địch, bội phản động; tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp desgin và trở nên tân tiến đất nước.

Tư tưởng “Không bao gồm gì quý hơn độc lập, tự do” của quản trị Hồ Chí Minh là 1 trong những chân lý sáng sủa ngời, có giá trị vĩnh hằng, trường tồn với thời gian, không chỉ cho hôm qua, lúc này mà còn cho tất cả mai sau. Với mức giá trị lịch sử dân tộc và thực tiễn sâu sắc, năm 2012, bạn dạng thảo Lời kêu gọi: “Không bao gồm gì quý rộng độc lập, từ bỏ do” của quản trị Hồ Chí Minh đã có được Nhà nước vinh danh là 1 trong những báu vật quốc gia cần được gìn giữ và lưu truyền cho những thế hệ mai sau.

Phòng Lý luận thiết yếu trị - lịch sử vẻ vang Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM----

<1> Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb. Thiết yếu trị non sông Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011, tr.1

<2> Đảng cộng sản Việt Nam, Văn khiếu nại Đảng toàn tập, tập 7, Nxb. Thiết yếu trị giang sơn Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000, tr.113

<3> Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb. Thiết yếu trị nước nhà Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011, tr.534

<4>Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb. Chủ yếu trị đất nước Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011, tr.64

<5> Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2011, tr.131