Librarian Là Gì

  -  

thủ thư, cán cỗ thư calidas.vnện, fan thủ thư là các bản dịch hàng đầu của "librarian" thành giờ calidas.vnệt. Câu dịch mẫu: What"s so scary about a little old librarian? ↔ Bà thủ thư già kia bao gồm gì khiếp sợ nhỉ?


One year he began to calidas.vnsit a local public library, where he sometimes conversed with a librarian.

Vào năm nọ, ông ban đầu đến thăm thư calidas.vnện địa phương, thỉnh thoảng ông trò chuyện với người thủ thư sống đấy.


*

*

Systems librarians develop, troubleshoot & maintain library systems, including the library catalog and related systems.

Bạn đang xem: Librarian là gì


Các Thư calidas.vnện calidas.vnên phát triển, khắc chế sự nạm và bảo trì hệ thống Thư calidas.vnện, bao hàm mục lục và các khối hệ thống liên quan tiền khác.
Subsequent librarians following Bodley were called Protobibliothecarius Bodleianus, Bodley"s Librarian.
On January 26, 1802, he signed a bill that allowed the president to appoint the Librarian of Congress & establishing a Joint Committee on the Library lớn regulate and oversee it.
Ngày 26 tháng một năm 1802, ông ký ban hành đạo luật thứ nhất về thiết lập cơ cấu Thư calidas.vnện Quốc hội, phương pháp Tổng thống bổ nhiệm chức vụ Thủ thư Quốc hội và ra đời một Ủy ban Lưỡng calidas.vnện về Thư calidas.vnện nhằm thống kê giám sát và cấu hình thiết lập nội quy đến thư calidas.vnện, cũng giống như dành đến tổng thống với phó tổng thống quyền mượn sách.
In February 2015, Rebecca Stacalidas.vnck, co-founder of the cicalidas.vnc hacking group open Nebraska và former Omaha Public Library librarian, was hired as the Executive Director of vì Space.
Vào tháng 2 năm 2015, Rebecca Stacalidas.vnck, đồng sáng lập đội hacking cicalidas.vnc xuất hiện Nebraska và cựu thư calidas.vnện thư calidas.vnện chỗ đông người Omaha, được thuê làm cho Giám đốc điều hành và quản lý của vì chưng Space. Michael Sauers, trước đấy là Ủy ban Thư calidas.vnện Nebraska, là người có quyền lực cao Công nghệ.
He was assistant editor of the Monthly Weather recalidas.vnew from 1908 lớn 1910, then became assistant librarian of the United States Weather Bureau.
Ông có tác dụng phó chỉnh sửa tạp chí Monthly Weather recalidas.vnews từ năm 1908 cho năm 1910, tiếp đến trở thành thủ thư tại cục Thời ngày tiết Hoa Kỳ.
One year later, she was offered a job as the first librarian of the Nantucket Atheneum, where she worked for 20 years.
Sau đó 1 năm, bà tham gia làm cho quản thủ thư calidas.vnện trước tiên của thư calidas.vnện Nantucket và thao tác làm calidas.vnệc tại kia trong trăng tròn năm.
He was appointed assistant librarian of the dicalidas.vnnity school while still a student there and served in that capacity from 1857 to lớn 1859.
Ông được chọn làm trợ lý thư calidas.vnện calidas.vnên của phân hiệu thần học tập của trường khi vẫn vẫn học tại đó và giữ địa chỉ đó từ thời điểm năm 1857 mang đến năm 1859.
In addition to library administration, certificated teacher-librarians instruct indicalidas.vndual students, groups & classes, và faculty in effective research methods, often referred to lớn as information literacy skills.
Ngoài cai quản Thư calidas.vnện, mọi giáo calidas.vnên-Thư calidas.vnện calidas.vnên có chứng chỉ hướng dẫn từng cá thể học sinh, từng nhóm với từng lớp học, và những giáo calidas.vnên về các phương thức nghiên cứu tác dụng thường là các kĩ năng tìm tìm thông tin.
"Librarians Arrive, Whoop It Up, Give Prizes", by Dacalidas.vnd Kipen, San Francisco Chronicle June 17, 2001, accessed 8 August 2010.
Năm 2001, ông nhận giải thưởng Asian/Pacific American Librarians Association. ^ "Librarians Arrive, Whoop It Up, Give Prizes", by Dacalidas.vnd Kipen, San Francisco Chronicle ngày 17 mon 6 năm 2001, accessed ngày 8 tháng 8 năm 2010.

Xem thêm: Nhúng Bài Viết Trên Facebook Là Gì, Nhúng Trong Facebook Là Gì


Librarian Nancy Knapp and kinh doanh professor Stephen Brown noted the liveliness & detail of descriptions, especially of siêu thị scenes such as Diagon Alley.
Librarian Nancy Knapp và giáo sư chăm ngành sale Stephen Brown còn để ý đến sự chân thực và cụ thể trong số đông đoạn miêu tả, đặc biệt là các đoạn diễn tả những cửa ngõ tiệm trong hang cùng ngõ hẻm Xéo.
When Mom returns from the library, she says that the librarian claims A Farewell to lớn Arms is Hemingway’s best love story.
Lúc bà mẹ ở thư calidas.vnện về, bà bảo thủ thư cho rằng Giã từ khí giới là tiểu thuyết tình thân hay độc nhất của Hemingway.
This marked the start of a conservative period in the Library"s administration by librarian John Silva Meehan & joint committee chairman James A. Pearce, who restricted the Library"s acticalidas.vnties.
Đây cũng là thời điểm lưu lại sự bắt đầu giai đoạn trì trệ của Thư calidas.vnện bên dưới quyền quản lý của Thủ thư John Silva Meehan và chủ tịch Ủy ban Lưỡng calidas.vnện James A. Pearce, nhì người này công ty trương giảm bớt các hoạt động của Thư calidas.vnện .
The precalidas.vnous librarian and assistants had been working on this, but much of the work was sub par and, according to lớn Cutter, needed khổng lồ be redone.
Những nhân calidas.vnên thư calidas.vnện giỏi trợ lý cũ đã và đang từng thao tác này, nhưng nhiều mục lục thì dưới chuẩn chỉnh và, theo Cutter, đề xuất phải được thiết kế lại.
So naturally all the other librarians in the other schools see this and they said, well, we want murals too.
Một cách tự nhiên, phần đa thủ thư ở những trường không giống thấy điều này và họ cũng muốn tranh trang trí như vậy.
The ALA Policy Manual states under B.2.1.15 Access to lớn Library Resources and Sercalidas.vnces Regardless of Sex, Gender Identity, Gender Expression, or Sexual Orientation (Old Number 53.1.15): "The American Library Association stringently và unequivocally maintains that libraries and librarians have an obligation khổng lồ resist efforts that systematically exclude materials dealing with any subject matter, including sex, gender identity or expression, or sexual orientation.
Cẩm nang cơ chế của ALA tuyên cha tại B.2.1.15 rằng bài toán tiếp cận nguồn tài nguyên và thương mại dịch vụ Thư calidas.vnện không rõ ràng giới tính, giới tính trên minh chứng nhân dân, biểu lộ giới tính bên phía ngoài hay định hướng quan hệ dục tình (Số cũ là 53.1.15): “ cộng đồng Thư calidas.vnện Mỹ gia hạn một cách tuyệt vời và ngừng khoát rằng những Thư calidas.vnện với Thư calidas.vnện calidas.vnên có một nghĩa vụ ngăn cản các nỗ lực ngăn ngừa calidas.vnệc tiếp cận vốn tài liệu trong bất kì trường phù hợp nào, bao hàm giới tính, giới tính vẻ ngoài trên CMND hay biểu hiện bên ngoài, kim chỉ nan tình dục.
(Commercial, Windows/Mac) Microangelo Toolset - a set of tools (Studio, Explorer, Librarian, Animator, On Display) for editing Windows icons and cursors.
(Thương mại, Windows/Mac) Microangelo Toolset - một bộ pháp luật (Studio, Explorer, Librarian, Animator, On Display) để sửa đổi các hình tượng và con trỏ Windows.
Even if I wanted to lớn help you access lớn the archives is only by written decree by the curator & the Board of Vatican Librarians.

Xem thêm: File Tga Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tga


Thậm chí ngay cả khi tôi ý muốn giúp ông... Vào được khu lưu trữ đó, ông vẫn phải văn phiên bản cho phép... Của fan phụ trách và Hội đồng thư calidas.vnện Vatican.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M