LIFE

  -  

1. “Get a life” nghĩa là gì?

Khi các bạn nói “get a life” cùng với ai đó, bao gồm nghĩa là bạn có nhu cầu nói với người đó rằng: “Hãy chuyển đổi cuộc sống nhàm chán đi, hãy tìm kiếm điều nào đó thú vị để làm cho cuộc sống của chúng ta đi!” 

2. Ví dụ

Ví dụ 1: College isn’t just about studying. You need khổng lồ get a life— meet new people, join a sports club, anything!

Tạm dịch:
Bạn đang xem: Life

Đại học không chỉ là học. Bạn cần phải có một cuộc sống thường ngày cho riêng mình — chạm chán gỡ những người dân mới, tham gia câu lạc bộ thể thao, bất kể điều gì!

Ví dụ 2: I really love ‘America’s Next vị trí cao nhất Model.’ I’m always tweeting about it, & people are like, ‘You need to lớn get a life!’

Tạm dịch:

Tôi thực sự yêu thích chương trình ‘America’s Next đứng đầu Model’. Tôi luôn tweet về nó, với mọi bạn nói rằng, ‘Bạn cần phải có một cuộc sống -một cuộc sống thú vị!’


Ví dụ 3: Don’t tell me you’re staying at home all day? Get a life, Mike! (Đừng nói với tôi rằng các bạn đang ở nhà cả ngày? Hãy làm cuộc sống đời thường thú vị đi, Mike!)


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021


Xem thêm: #1 Nokia 225 Sac Khong Bao Gi ? Nokia N225 Cắm Sạc Pin Không Báo Gì

*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result


Xem thêm: Những Điểm Mới Trong Đời Sống Tinh Thần Của Người Nguyên Thủy Là Gì

View All Result