LO AND BEHOLD LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ calidas.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.

Bạn đã xem: Lo và behold là gì

Just lớn be on the safe side, we expand the solution, only to find that, lo and behold, the order of (6.11) is four. He went straight back lớn his own electrical firm và asked lớn see their form of guarantee—and lo and behold! That is remarkable, because he had to reconsider his first decision and decided, lo and behold, that employees do fall within the disqualification rules. Now, lo and behold, we find a host of establishments represented by the licensing trade applying for all-day opening. It went in at one kết thúc taxable and, lo and behold, emerged at the other over with no tax khổng lồ be paid on it. But, lo and behold, when they went to lớn move in, they found that the houses had been occupied by squatters. những quan điểm của các ví dụ cần thiết hiện quan điểm của các biên tập viên calidas.vn calidas.vn hoặc của calidas.vn University Press hay của các nhà cung cấp phép.


Bạn đang xem: Lo and behold là gì

*

to put flour, sugar, etc. Through a sieve (= wire net shaped like a bowl) lớn break up large pieces

Về câu hỏi này
*

*Xem thêm: Sinh Ngày 27/9 Cung Gì - Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 27 Tháng 9

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập calidas.vn English calidas.vn University Press thống trị Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Pcr (Enzyme Và Dntp Là Gì - Hóa Chất Dntp Solution Mix Cho Pcr

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語