MASTURBATION LÀ GÌ

  -  
Dưới đấy là những mẫu câu gồm chứa trường đoản cú "masturbation", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - calidas.vnệt. Bạn có thể tham khảo rất nhiều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ masturbation, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ masturbation trong cỗ từ điển tự điển Anh - calidas.vnệt

1. Masturbation is discussed in the Appendix article “Gain the calidas.vnctory Over Masturbation.”

Tật chụp ảnh được bàn luận trong phần Phụ lục địa điểm trang 218, 219.

Bạn đang xem: Masturbation là gì

2. The title is " Observations of In- Utero Masturbation. "

Tựa đề của bài calidas.vnết là " Sự Khám tiếp giáp Hành calidas.vn Thủ Dâm bên phía trong Tử Cung. "

3. Masturbation is a form of uncleanness.

chụp ảnh là hành động ô uế.

4. Another khung of genital stimulation is masturbation.

Một hình thức kích mê say sinh dục không giống là thủ dâm.

5. You understand the meaning of masturbation, don"t you?

Anh hiểu ý nghĩa sâu sắc của từ bỏ thủ dâm bắt buộc không?

6. ● Masturbation instills attitudes that are totally self-centered.

● thẩm du dần khiến một fan chỉ chăm sóc tới bạn dạng thân.

7. In contrast, masturbation involves deliberate sexual self-stimulation.

Trái lại, tự sướng là hành calidas.vn nắm ý từ kích dục.

8. The husband may be asked khổng lồ procalidas.vnde fresh sperm by masturbation.

Người ông xã có thể được yêu ước lấy tinh dịch qua calidas.vnệc thủ dâm.

9. Between the guard"s rounds, we"d have a masturbation contest.

một trong những phiên đi tuần, tụi em tổ chức thi thủ dâm.

10. Masturbation fosters a distorted and self-centered calidas.vnew of sex.

vấn đề thủ dâm khuyến khích ý kiến ích kỷ và rơi lệch về tình dục.

11. Appreciation of what facts can help a person to lớn break the masturbation habit?

câu hỏi nhìn nhận những sự khiếu nại nào rất có thể giúp một tín đồ chừa bỏ tật thủ dâm?

12. " The hand grasping the penis in a fashion resembling masturbation movements. "

" Bàn tay rứa lấy dương vật trong một điệu bộ giống với hễ tác thủ dâm. "

13. Yet, even those who excuse masturbation admit that it usually involves sexual fantasies.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Tiếng Trung Phồn Thể Và Giản Thể Là Gì, Chữ Hán Phồn Thể

nhắc cả những người bào chữa mang đến tật thủ dâm cũng công nhận rằng tật kia thường song song với đa số ảo tưởng liên quan đến tính dục.

14. Masturbation is the stroking or rubbing of the genital organs, commonly resulting in orgasm.

tự sướng là rượu cồn tác vuốt hoặc xoa ban ngành sinh dục, thường dẫn mang đến cực điểm khoái lạc.

15. This included, but was not limited to lớn the act of frottage, cunnilingus & mutual masturbation.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở hành calidas.vn frottage, cunnilingus và thủ dâm lẫn nhau.

16. Page 19 If you are fighting the habit of masturbation, why should you not berate yourself if you have a relapse?

Trang 19 vào trường vừa lòng đang nỗ lực từ quăng quật tật thủ dâm, lý do bạn không nên tự trách bản thân nếu như vướng lại tật cũ?

17. ( Man ) Frottage, or rubbing your genitals against your partners, can be a wonderfully stimulating twist on more traditional methods of masturbation.

giải pháp cọ xát thành phần sinh dục cùng nhau cũng là 1 cách tuyệt vời so với thủ dâm truyền thống.

18. ▪ Answer: The Bible does not specifically mention masturbation —the deliberate self-stimulation that produces sexual arousal & orgasm.

▪ Đáp án: gớm Thánh ko nói rõ câu hỏi thủ dâm, tức cố ý tự kích đam mê nhục dục để đạt mang đến khoái cảm.

19. In reality, instead of deadening the body’s members “as respects sexual immorality, uncleanness, uncontrolled sexual passion,” masturbation arouses them. —Colossians 3:5.

bên trên thực tế, thay vày kiềm chế các ham mong nhục dục như “tà-dâm, ô-uế, tình-dục ” thì thủ dâm lại kích thích các ham muốn đó.—Cô-lô-se 3:5.

20. There are several techniques, in which animals engage in masturbation from using paws, feet, flippers, tails, và sometimes using objects lượt thích sticks, pebbles, và leaves.

Có một số kỹ thuật, trong số ấy động thứ tham gia vào thủ dâm từ sử dụng bàn chân, bàn chân, chân chèo, đuôi, và nhiều lúc sử dụng các đối tượng người dùng như gậy, sỏi với lá.

21. But history shows us that even as recently as our fathers" và grandfathers" day, there have been times of greater pragmatism, và tolerance, và a willingness to lớn consider other interpretations: be it abortion, or masturbation, or even the incendiary topic of homosexuality.

Xem thêm: Tổ Chức Ngo Là Gì ? Từ Thông Tin Đến Việc Làm Cho Bạn

Nhưng lịch sử vẻ vang cho chúng ta thấy thậm chí gần đây như ở thời của thân phụ ông chúng ta, đã có tương đối nhiều chủ nghĩa thực dụng, khoan dung, và sẵn sàng để xem xét cách diễn giải khác: phá thai, hoặc thủ dâm, hoặc thậm chí là chủ đề khêu gợi về đồng tính luyến ái.