Định Nghĩa Của Từ ' Mislead Là Gì, Nghĩa Của Từ Misled Trong Tiếng Việt

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
mislead
*
misleadngoại rượu cồn từ bỏ, thì thừa khđọng cùng đụng tính trường đoản cú quá khđọng là misled (khổng lồ mislead somebody about / as lớn something) khiến cho ai gồm một ý niệm hoặc ấn tượng sai về ai/cái gì you misled me as khổng lồ your intentions anh đang khiến cho tôi nghĩ về không nên về hồ hết dự định của anh ấy làm cho mê muội, tạo cho lầm đường lạc lối we were misled by the guide Shop chúng tôi bị người trả lời mang đi nhầm đường misled by bad companions bị bằng hữu xấu làm cho lầm con đường lạc lối (to lớn mislead somebody inlớn doing something) khiến cho ai làm cho đồ vật gi bằng phương pháp lừa dối tín đồ kia he misled me inkhổng lồ thinking he was rich nó đánh lừa tôi khiến tôi tưởng nó phong phú /mis"li:d/ (misled) /mis"led/ nước ngoài động từ tạo cho lạc đường, tạo nên lạc lối khiến cho mê muội, tạo nên lầm đường lạc lối lừa dối
*