MUCH MORE THAN LÀ GÌ

  -  

Cùng Cẩm Nang giờ đồng hồ Anh tham khảo nội dung bài viết “Much more là gì” dưới nhé!

Video much more là gì

Giải thích hợp much more là gì

1. đối chiếu bằng much more

Cấu trúc áp dụng là as …. As

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là tủ định, as đồ vật nhất hoàn toàn có thể thay bởi so (chỉ để đọc dễ dàng – informal English) Sau as phải là 1 trong đại từ bỏ nhân xưng nhà ngữ, không được là 1 tân ngữ (Lỗi cơ bản) Danh tự cũng có thể được dùng để làm so sánh vào trường vừa lòng này, nhưng đề xuất nhớ trước lúc so sanh phải bảo vệ rằng danh từ đó phải có các tính tự tương đương.

Bạn đang xem: Much more than là gì

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his. My house is the same height as his. The same…as >

*

Công thức đối chiếu tính từ trong giờ đồng hồ Anh

Chú ý, trong tiếng Anh (A-E), different than… cũng có thể được cần sử dụng nếu sau chúng là 1 trong mệnh đề trả chỉnh. Tuy vậy trường thích hợp này không thịnh hành và không đưa vào những bài thi ngữ pháp: His appearance is different from what I have expected.

…than I have expected.(A-E)

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi đối chiếu một người/ một đồ với tất cả những tín đồ hoặc đồ gia dụng khác đề xuất thêm elsesau anything/anybody…

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

Cách cần sử dụng much more và lúc nào dùng much more

Để nhấn mạnh so sánh, rất có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mine He speaks English much more rapidly than he does Spanish. Danh tự cũng hoàn toàn có thể dùng để đối chiếu bằng hoặc hơn kém, dẫu vậy trước khi so sánh phải xác định xem chính là danh từ đếm được hay không đếm được, vày đằng trước bọn chúng có một trong những định ngữ cần sử dụng với 2 nhiều loại danh từ bỏ đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father. February has fewer day than March. Their jobs allow them less freedom than ours does. Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh hoàn toàn có thể loại quăng quật chủ ngữ trường hợp nó trùng hợp với chủ ngữ lắp thêm nhất, nhất là khi hễ từ sau than vàas làm việc dạng bị động. Bây giờ than với as còn tồn tại thêm công dụng của một đại từ quan tiền hệ ráng thế. Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). Anne is going to lớn join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week). He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc những tân ngữ cũng có thể có thể bị nockout bỏ sau những động từ sống mệnh đề sau THAN và AS:

Don’t thua your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go to lớn (Incorrect: as I go khổng lồ him).

3. So sánh hợp lý

Khi đối chiếu nên nhớ: các mục dùng để so sánh phải tương tự nhau: người-người, vật-vật. Bởi thế mục so sánh hợp lý và phải chăng sẽ là: tải cách

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor”s = instructor”s drawings)

Dùng thêm that of mang lại danh từ bỏ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho những danh từ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này đối chiếu duties cùng với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher hoc tieng anh (those of = the duties of)

4. So sánh đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthest

little less least much more most many more most good better best well bad worse worst badly

Lưu ý: farther : cần sử dụng cho khoảng tầm cách

further : sử dụng cho tin tức hoặc một số trường hòa hợp trừu tượng khác The distance from your house lớn school is farther than that of mine. If you want more/further information, please điện thoại tư vấn to the agent. Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

5. đối chiếu đa bội

Tương đương cấu trúc tiếng Việt: vội vàng rưỡi, vội hai…

This encyclopedy costs twice as much as the other one.

Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp hiện đại ngày nay, nhất là ngữ pháp Mỹ có thể chấp nhận được dùng so sánh hơn kém cho gấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc một nửa thì tuyệt vời và hoàn hảo nhất không.

Xem thêm: Download Fifa 17 Cho Android, Free Fifa 17 Game Apk Download For Android

Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy… chỉ được sử dụng trong khẩu ngữ, ko được dùng để viết.

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

6. So sánh kép

Là loại đối chiếu với cấu trúc: Càng… càng… những Adj/Adv đối chiếu phải đứng ngơi nghỉ đầu câu, trước bọn chúng phải gồm The

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

Nếu có một vế tất cả Adj/Adv đối chiếu thì vế còn lại rất có thể dùng The more

The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

Sau The more ở vế trang bị nhất rất có thể có that nhưng lại không duy nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong trường thích hợp nếu cả nhì vế đều phải có thành ngữ it is thì vứt chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc nếu như cả hai vế đa số là to lớn be thì vứt đi

The closer to one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng giỏi hơn), all the more (càng… hơn), not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào), none the more… (chẳng chút nào) dùng để nhấn khôn cùng mạnh cho các tính trường đoản cú hoặc phó từ bỏ được lấy ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được dùng với các tính từ bỏ trừu tượng: Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used khổng lồ come round lớn breakfast. (các sáng nhà nhật trời thiệt đẹp. Tôi lại càng thích mọi sáng công ty nhật kia hơn nữu vày Sue thường ghé thăm ăn sáng.) He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng khá hơn lên vày những tay nghề của mình.) He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích toàn cục điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn ko sáng ra 1 chút nào cả.) cấu trúc này hoàn hảo không dùng cho những tính từ núm thể. Ngữ pháp giờ đồng hồ anh

7. Kết cấu No sooner… than = Vừa bắt đầu … thì đã…

Chỉ sử dụng cho thời vượt khứ với thời hiện tại tại, không sử dụng cho thời Tương lai. No sooner đứng ngơi nghỉ đầu một mệnh đề, theo sau nó là một trong trợ hễ từ hòn đảo lên trước nhà ngữ để thừa nhận mạnh, than đứng sống đầu mệnh đề còn lại:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner had we started out for California than it started lớn rain. (Past)

Một ví dụ sống thời lúc này (will được lấy sang sử dụng cho hiện nay tại)

No sooner will he arrive than he want to lớn leave.(Present) Một cấu trúc tương đương cấu tạo này: No sooner … than … = Hardly/Scarely … when Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried.

Lưu ý: No longer … = not … anymore = ko … nữa, dùng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb

8. So sánh giữa trung tâm của 2 con người hoặc 2 vật

Khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng đối chiếu hơn kém, ko được dùng so sánh bậc nhất, tuy vậy trong một số dạng văn nói với cả văn viết vẫn gật đầu so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản). Trước adj với adv đối chiếu phải bao gồm the, trong câu gồm thành ngữ of the two + nounthành ngữ hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu. Of the two shirts, this one is the prettier

9. đối chiếu bậc nhất

Dùng khi đối chiếu 3 bạn hoặc 3 trang bị trở lên: Đối với tính từ cùng phó từ ngắn dùng đuôi est. Đối cùng với tính từ cùng phó trường đoản cú dài dùng most hoặc least. Đằng trước so sánh phải tất cả the. Cần sử dụng giới tự in cùng với danh từ bỏ số ít.

John is the tallest boy in the family

Dùng giới từ bỏ of cùng với danh từ số nhiều

Deana is the shortest of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + so sánh hàng đầu + noun phải bảo đảm chắc chắn rằngnoun buộc phải là số nhiều, và hễ từ đề xuất chia làm việc số ít.

Xem thêm: Lễ Gia Tiên Là Gì - NhữNg Lưu Ý, Ý NghĩA Và Nghi ThứC

One of the greatest tennis players in the world is Johnson.

Một số những tính tự hoặc phó từ với tính tuyệt đối thì cấm dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng so sánh hơn kém, nếu cần dùng thì quăng quật more: unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary His drawings are perfect than mine. preferable to lớn Sb/Sth… = được mến mộ hơn… superior khổng lồ Sb/Sth… = cực kỳ việt hơn…

inferior to Sb/Sth… = hạ đẳng hơn…

Từ khoá liên quan đến tính từ bỏ trong giờ đồng hồ anh: cách dùng tính từ trong giờ đồng hồ anh, 6 tính trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh, tính từ trong tiếng anh là gì, tính từ cài trong giờ đồng hồ anh, danh sách tính từ trong giờ anh, những tính từ bỏ trong tiếng anh, có mang tính tự trong tiếng anh, vị trí của các tính từ trong giờ anh

Từ khóa : much more, much more là gì, cách dùng much more, sau much more là gì, khi nào dùng much more, many more và much more, many more là gì, a much more, more much, much more than là gì, biện pháp dùng much với more,