NGÀY 7 THÁNG 11 LÀ NGÀY GÌ

  -  

Trải qua những trở thành cố thăng trầm của định kỳ sử, chúng ta chiêm nghiệm với ý thức đầy đủ, thâm thúy hơn về trung bình vóc, giá bán trị, ý nghĩa sâu sắc và mức độ sống mạnh mẽ của biện pháp mạng mon Mười Nga trong nhân loại đương đại tương tự như trong sự nghiệp thay đổi mới, thi công và bảo vệ Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

Bạn đang xem: Ngày 7 tháng 11 là ngày gì


hành trình trên quê hương Cách mạng tháng Mười Nga

Họp mặt đáng nhớ 103 năm giải pháp mạng tháng Mười Nga


Đúng như V.I.Lênin sẽ khẳng định: “Cái ngày mập mạp ấy càng phương pháp xa chúng ta, thì ý nghĩa của cuộc bí quyết mạng vô sản sinh hoạt Nga càng trở yêu cầu rõ rệt, họ cũng càng lưu ý đến sâu về tổng thể kinh nghiệm thực tế công tác của chúng ta”, thấy rõ hơn tầm vóc, cực hiếm và ý nghĩa của giải pháp mạng mon Mười Nga đối với câu hỏi khai mở tuyến đường thực hiện tiến bộ xã hội, đưa các dân tộc thuộc địa bị áp bức trở thành người chủ sở hữu xây dựng cuộc sống mới: Hòa bình, độc lập, nóng no, từ bỏ do, hạnh phúc.

Cách mạng tháng Mười Nga đã đi được vào lịch sử nhân loại như là 1 trong sự kiện vĩ đại, tất cả tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu sắc, làm cho rung đưa cả cầm giới. Kết quả của cuộc biện pháp mạng ấy là hình thái kinh tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa được xác lập với giai đoạn đầu của chính nó là nhà nghĩa thôn hội (CNXH).

*
*
*
*

Nhấn mạnh khỏe điều này, bác Hồ viết: “Giống như khía cạnh trời chói lọi, phương pháp mạng tháng Mười thắp sáng khắp năm châu, ngộ ra hàng triệu người bị áp bức, tách lột trên trái đất. Trong lịch sử dân tộc loài người trước đó chưa từng có cuộc phương pháp mạng làm sao có ý nghĩa to khủng và sâu sát như thế”. Nó đã chứng minh chân lý: Loài tín đồ từ bỏ chủ nghĩa tư bản tiến lên CNXH là một trong những tất yếu khách quan, một thực tế lịch sử không thể hòn đảo ngược. Nhà nghĩa tư bạn dạng không cần là tương lai của loại người. Độc lập dân tộc bản địa và CNXH là việc lựa chọn duy nhất đúng chuẩn của chúng ta.

Cách mạng mon Mười Nga là cuộc cách social duy tuyệt nhất trong lịch sử hào hùng thực hiện nay được mục tiêu: Giải phóng nhỏ người, hóa giải giai cấp, giải hòa dân tộc, giải hòa xã hội với tiến tới giải tỏa toàn nhân loại. Dựa vào đó, con fan được sống với đúng nghĩa là bé NGƯỜI, phẩm giá, lương tri, danh dự, công bằng và lẽ yêu cầu được tôn trọng; hòa bình, độc lập, từ do, nóng no, niềm hạnh phúc đã được tra cứu thấy quý hiếm đích thực; khả năng sáng tạo của con người được phê chuẩn và phát huy.

Vì thế, chỉ trong vòng vài thập kỷ thiết kế CNXH, Liên Xô đang trở thành thành trì vững chắc và kiên cố của phong trào cách mạng vậy giới, lực lượng hầu hết cứu quả đât thoát khỏi thảm họa của công ty nghĩa phát xít, sinh sản điều kiện thuận tiện và giúp đỡ vô đk để nhiều nước tiến hành thành công cuộc biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa và phát lên CNXH. Cách mạng Việt Nam, phương pháp mạng Trung Quốc... Là những bằng chứng sinh động, đầy mức độ thuyết phục về mức độ sống mãnh liệt của cách mạng tháng Mười Nga. Đồng thời, là xung lực bí quyết mạng dạn dĩ mẽ, thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản cùng công nhân thế giới phát triển.

Nhờ đó, thống trị công nhân vững vàng tin bước lên vũ đài chủ yếu trị cùng với tư phương pháp là thống trị trung chổ chính giữa của thời đại, “hạt nhân” của phong trào cách mạng núm giới, đưa thời kỳ “bão táp cách mạng” từ bỏ châu Âu phủ rộng nhanh và to gan sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin, làm cho giai cấp thống trị run sợ, cần lùi bước, xuống thang và biến đổi chính sách hữu dụng cho giai cấp công nhân quốc tế. Sự sụp đổ của khối hệ thống thực dân cũ bên trên phạm vi toàn cố gắng giới, trong những số đó có sự đại bại của thực dân Pháp ở nước ta và một trong những nước khác là hệ trái tất yếu với trực tiếp của biện pháp mạng tháng Mười Nga.

Tất nhiên, phát triển không đề nghị là mặt đường thẳng mà diễn ra quanh co, phức tạp, theo như hình xoáy ốc. Sự ra đời, tồn tại, cải cách và phát triển và sụp đổ của những nước buôn bản hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết sống Đông Âu với Liên Xô vào thập kỷ 90 của vậy kỷ trăng tròn đã tạo nên điều đó. Song, không vì vậy mà tiến trình lịch sử bị hòn đảo lộn, lịch sử vẻ vang bị dừng đọng, thụt lùi. Nó vẫn tiếp tục vận động, trở nên tân tiến theo quy hình thức khách quan. Điều này đã làm được Đảng ta khẳng định: “Lịch sử quả đât đang trải qua những cách quanh co; song, loại người cuối cùng nhất định vẫn tiến tới CNXH vì chưng đó là quy qui định tiến hóa của định kỳ sử”.

Xem thêm: Star Ocean: The Last Hope - Star Ocean 4: The Last Hope

Tinh thần, sức sinh sống của giải pháp mạng mon Mười Nga là bất diệt! giải pháp mạng tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những tấm gương sáng sủa ngời tinh thần đấu tranh giải pháp mạng, vì tự do và bảo vệ thành quả giải pháp mạng khi tín đồ dân biết tự bảo đảm mình.

Vì vậy, lúc nói về chân thành và ý nghĩa thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Đó là thành công của lý tưởng cùng sản, của biện pháp mạng mon Mười Nga, thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhỏ đường xóa sổ mọi sự lạc hậu, lỗi thời, tệ nạn fan áp bức, bóc lột tín đồ là làm theo tấm gương biện pháp mạng mon Mười Nga vĩ đại.

Đi theo tuyến đường mà Lênin và biện pháp mạng mon Mười Nga vén ra, cách mạng vn do Đảng ta và bác Hồ lãnh đạo đã tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn. Vào đó, có khá nhiều chiến công chói lọi, mang ý nghĩa lịch sử và dáng vẻ thời đại. Cách mạng mon Tám năm 1945 đã mở ra cho dân tộc nước ta một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên tự do dân tộc, dân chủ, CNXH, giải phóng nước nhà thoát ngoài ách áp bức, tách lột, bất công, làm cho hàng triệu người dân vn được sinh sống trong hòa bình, độc lập, từ do, nóng no, hạnh phúc. Chưa bao giờ đất vn có được cơ ngơi, tiềm lực, vị nuốm và uy tín nước ngoài như ngày nay.

Không thể bởi vì sự sụp đổ của CNXH theo quy mô Xô viết làm việc Liên Xô, Đông Âu nhưng mà đã vội vàng quy kết đó là sự phá sản, sự sụp đổ của CNXH khoa học, sự lose của lý tưởng cách mạng mon Mười Nga. Đối với nhân loại, giáo lý Mác-Lênin chỉ có một và giải pháp mạng tháng Mười Nga cũng chỉ gồm một, song con mặt đường hiện thực hóa hài lòng xã hội công ty nghĩa mà công ty nghĩa Mác-Lênin và cách mạng mon Mười Nga gạch ra trọn vẹn không phải chỉ có một.

Vì vậy, sự sụp đổ của CNXH theo quy mô Xô viết sống Liên Xô với Đông Âu chỉ là sự không thành công xuất sắc của một mô hình thực thi CNXH kỹ thuật và lý tưởng cách mạng mon Mười Nga ở các nước ấy. Tránh việc do dự và không khi nào đúng khi cho rằng CNXH sống Liên Xô, Đông Âu sụp đổ là “sự cáo chung” của chủ nghĩa Mác-Lênin, là sự việc phá sản của lý tưởng bí quyết mạng mon Mười Nga.

Xem thêm: Tuổi Mậu Thìn 1988 Năm 1988 Hợp Màu Gì ? Tư Vấn Chọn Màu Cho Người Tuổi Thìn

Điều đó luôn nhắc nhở chúng ta: trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, bạn cộng sản cũng đều yêu cầu tỉnh táo, sáng suốt và tiến hành đúng những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hcm và lý tưởng bí quyết mạng tháng Mười Nga. Thừa kế và liên tục giương cao ngọn cờ của phương pháp mạng mon Mười Nga, của phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là trách nhiệm của bọn chúng ta; là hành trang hết sức quý báu để họ vững tin giành đều thành tựu mới trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nuốm giới, sẵn sàng là bạn, là đối tác doanh nghiệp tin cậy với là member có nhiệm vụ trong xã hội quốc tế.