Nội Quy

  -  
Website calidas.vn là Sảnh đùa vui chơi cho những người yêu technology với kỹ năng và kiến thức. Là khu vực mang lại các hiểu biết, gần như tin tức tiên tiến nhất về technology năng lượng điện tử, điện tự động hóa, technology lên tiếng, viễn thông và công bố lẫn nhau hầu hết thành tựu chuyên môn mới nhất. Để tách những hiểu lầm đáng tiếc bọn họ đang :

Không bàn sự việc tương quan mang lại bao gồm trị.
Không bàn vấn đề tương quan cho tôn giáo.
Không công kích cá nhân tốt tổ chức triển khai nào.
Không làm khu vực Bàn bạc giao thương mua bán những sản phẩm ko nằm trong các phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác yêu cầu tất cả mối cung cấp dẫn ví như không phải là chế tác của người tiêu dùng..