Nồng độ là gì

  -  

Như những em vẫn biết dung hỗn hợp là láo hợp đồng điệu của dung môi và chất tan, ví dụ, nội địa đường, đường là chất tan, nước là dung môi của đường, nước mặt đường là dung dịch.

Bạn đang xem: Nồng độ là gì


Nội dung nội dung bài viết này chúng ta sẽ khám phá nồng độ dung dịch là gì? Công thức tính mật độ mol và phương pháp tính nồng độ xác suất của dung dịch viết như vậy nào?

Nồng độ dung dịch là đại lượng cho thấy lượng chất tan gồm trong một lượng dung dịch tuyệt nhất định. Dưới đó là cách tính nồng độ xác suất và mật độ mol của dung dịch.

I. Nồng độ phần trăm của dung dịch, phương pháp tính

Nồng độ phần trăm là gì? bí quyết tính nồng độ phần trăm ra sao?

• Nồng độ tỷ lệ (kí hiệu C%) của dung dịch cho thấy thêm số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

• Công thức tính nồng độ xác suất của dung dịch:

 

*

Trong đó: C% : nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp (%)

 mct : trọng lượng chất tan (gam)

 mdd : khối lượng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan

Từ bí quyết tính nồng độ phần trăm, ta suy ra những công thức sau:

• Công thức tính khối lượng dung dịch:

 

*

Công thức tính trọng lượng chất tan:

*

* Ví dụ: Hoà rã 15 gam con đường vào 45 gam nước. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được.

> Lời giải:

Khối lượng hóa học tan (đường) là: mct = 15 (g)

Khối lượng dung dịch thu được là: mdd = mdm + mct = 45 + 15 = 60 (g)

Áp dụng công thức:

 

*

II. Nồng độ mol của hỗn hợp CM, cách làm tính

Nồng độ mol là gì? cách làm tính mật độ mol như thế nào?

• mật độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết thêm số mol hóa học tan tất cả trong một lít dung dịch.

công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

 

*

Trong đó: cm là độ đậm đặc mol (mol/lít).

Xem thêm: Game Thoời Trang Quanh Năm Chơi, Game Thời Trang Anna

 n là số mol hóa học tan (mol).

 Vdd là thể tích hỗn hợp (lít).

- những công thức được suy ra từ cách làm tính nồng độ mol của dung dịch:

Công thức tính số mol hóa học tan: n = cm .V

Công thức tính thể tích dung dịch: 

 

*

* Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 có trong 100 ml dung dịch H2SO4 1M

> Lời giải:

- Số mol H2SO4 có trong 100ml (=0,1 lít) dung dịch H2SO4 1M là:

 nH2SO4 = CM.V = 1.0,1 = 0,1 (mol).

⇒ Khối lượng H2SO4 là: mH2SO4 = n.M = 0,1.98 = 9,8 (g)


Như vậy, những em buộc phải nhớ một số trong những ý bao gồm của bài bác viết:

1- độ đậm đặc phần trăm cho thấy số gam hóa học tan tất cả trong 100 gam dung dịch, cách làm tính như sau:

*

2- mật độ mol cho thấy thêm số mol chất tan vào một lít dung dịch, công thức tính như sau:

*

Đến đây những em đã rất có thể dễ dàng vấn đáp câu hỏi: Nồng độ dung dịch là gì? phương pháp tính độ đậm đặc mol, nồng độ phần trăm của dung dịch.

Xem thêm: Cách Làm Người Sắt Trong Minecraft, Cách Làm Golem Trong Minecraft

Mọi ý kiến góp ý và thắc mắc các em để ở dưới nội dung bài viết nhé, chúc những em thành công.