POST HOC LÀ GÌ

  -  

Nhóm MBA Bách Khoa trình làng cách so sánh sâu anova : mục đích, ý nghĩa, cách triển khai bằng hình ảnh, bằng đoạn phim hướng dẫn trên phần mềm SPSS.

Mục đích so với sâu anova

Dùng để xem bao gồm sự khác hoàn toàn cụ thể giữa nhóm nào và nhóm nào về một vấn đề nào kia có ý nghĩa sâu sắc thống kê không.. Ví dụ: trong 100 người vấn đáp bảng câu hỏi, chia nhỏ ra 3 team tuổi:

Nhóm 1: team Nhóm 2: team từ 30-40 tuổi.Nhóm 3: nhóm trên 40 tuổi

Ta đề xuất so sách xem vào 3 nhóm tuổi trên, team nào hài lòng hơn team nào, với sự khác hoàn toàn có chân thành và ý nghĩa thống kê tốt không? thay đổi cần so sánh sự khác hoàn toàn ở đó là biến Hài Lòng.

*

thắc mắc đặt ra là ta vẫn chạy anova rồi, cho thấy thêm có sự khác biệt về sự chấp thuận giữa các nhóm tuổi rồi, bây giờ việc còn lại là xác minh nhóm tuổi nào có sự biệt lập với team tuổi nào? bởi vì có thể team 1 có biệt lập với nhóm 3, nhưng nhóm 1 không có khác hoàn toàn với đội 2 về việc Hài Lòng. Sự việc này vẫn được giải quyết và xử lý bằng so với sâu Anova, có cách gọi khác là post-hoc demo anova. Bài xích này đang hướng dẫn chúng ta làm vấn đề đó cùng đọc ý nghĩa.

để ý nếu chỉ gồm hai đội quan gần cạnh thì không phải chạy so với sâu anova, và nếu chạy thì SPSS cũng không miêu tả ra kết quả, vì có hai đội , và có sự khác hoàn toàn thì chắc chắn là nhóm 1 khác nhóm 2 rồi, nên gì so sánh sâu nữa