Quan Điểm Chính Trị Là Gì

  -  
*

đa số chủ trương công tác làm việc lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tế và kinh nghiệm
comment - Phê phán

Hiện nay, trên những trang social người ta thấy xuất hiện rất nhiều những nhà “dân chủ, nhân quyền mạng”. Bọn họ tự xem mình là những người có “sứ mệnh” chống chọi cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Vậy, thực tế quan điểm thiết yếu trị của họ là gì?

Trong thế giới hiện đại, dân chủ, nhân quyền (DC,NQ) được xem như là giá trị tầm thường của nhân loại. Những dân tộc không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển và bạn dạng sắc văn hóa đều có đóng góp khăng khăng vào giá trị tầm thường đó. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn đời sống chính trị nước ngoài cho thấy, không có mô hình “chuẩn” về DC,NQ, mà lại chỉ bao gồm mô hình ví dụ dựa trên phần nhiều giá trị ít nhiều được ghi nhận trong những văn kiện thế giới về quyền con tín đồ (QCN). Tương tự như như tình dục giữa “cái chung”, “cái phổ biển” với “cái đặc thù”, “cái đối chọi nhất” vào triết học, rất nhiều giá trị nhiều về DC,NQ chỉ có thể thông qua các quy mô chính trị - làng hội rõ ràng để biểu hiện. Nói một cách dễ dàng là, DC,NQ có rất nhiều mô hình, tùy ở trong vào đk lịch sử, truyền thống lịch sử và văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, dân tộc. Điều này sẽ được xã hội quốc tế ghi nhận. Chũm nhưng, trên social (MXH) hiện nay nay, có một trong những tổ chức, cá nhân tự nhấn mình là “nhà dân chủ”, sùng bái mô hình DC,NQ của phương Tây, coi sẽ là “chuẩn”, là “mặc định”. Tự đó, chúng ta ra mức độ xuyên tạc, vu cáo, từ chối chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật ở trong phòng nước ta trên nghành nghề dịch vụ DC,NQ, nhằm mục tiêu hướng sự cách tân và phát triển của quốc gia ta theo mô hình DC,NQ phương Tây.

Bạn đang xem: Quan điểm chính trị là gì

Về bốn tưởng, các nhà “dân chủ, nhân quyền mạng (DC,NQM)” ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tứ tưởng sài gòn - gốc rễ tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành vi của Đảng ta. Họ mang lại rằng: ý thức hệ của Đảng cùng sản nước ta đã “lạc hậu, lỗi thời”(!) chúng ta quy chụp công ty nghĩa Mác là thành phầm “Từ dìm thức cấp vàng, nông nổi, lầm lẫn, cực đoan,… của một trí thức trẻ”, hay chủ quản của công ty nghĩa Mác chỉ nên “…học thuyết đương đầu giai cấp,…”, cho nên việc Đảng ta lấy nhà nghĩa Mác – Lê-nin làm nền tảng gốc rễ tư tưởng, phương châm cho mọi vận động đã dẫn mang đến “Bi kịch Việt Nam”. Có kẻ còn vu cáo chủ nghĩa Mác là học tập thuyết luôn đồng nghĩa với tư tưởng “bạo lực cách mạng”, đồng nghĩa với “chủ nghĩa duy ác”,… vớ nhiên, loại mà bạn ta hotline là “Bi kịch”, “bạo lực…” nói bên trên chỉ là sản phẩm của những người mang hận thù cùng với dân tộc, với đất nước, hoặc chỉ nhìn sự cải tiến và phát triển của đất nước qua lăng kính méo mó với hầu hết mặc cảm, mục đích xấu. Chẳng lẽ, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng, phần nhiều thành tựu lớn lớn, có ý nghĩa lịch sử mà lại nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất non sông trước đây, cũng giống như trong công việc đổi mới, thiết kế và bảo vệ Tổ quốc vì phương châm “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” ngày nay, lại là “Bi kịch Việt Nam”? chúng ta không phủ nhận những không nên lầm, yếu điểm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sinh hoạt những toàn cảnh lịch sử ví dụ nào đó và phần lớn khó khăn, thách thức của quá trình hiện nay. Vào đó, nổi lên là triệu chứng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống của một thành phần cán bộ, đảng viên nhưng Nghị quyết tw 4 (khóa XI) về chế tạo Đảng đã thẳng thắn chỉ ra. Nhưng chúng ta cũng cần khẳng định rằng, các hạn chế, yếu nhát đó không phải xuất phân phát từ bản chất của chế độ xã hội ta, của Đảng ta. Đảng, công ty nước với nhân dân ta đã nhận được thấy vì sao cơ phiên bản dẫn mang lại tình trạng trên và đang xuất hiện biện pháp hạn chế và khắc phục triệt để. Các nhà “DC,NQM” còn “lập luận” rằng: nhà nghĩa Mác – Lê-nin ra đời từ cầm kỷ XIX, đến nay đã lỗi thời; cùng rằng, “Thế kỷ của nhà nghĩa Mác đã vĩnh viễn hoàn thành và lùi xa”(!). Thiệt ra, những đánh giá đại nhiều loại như vậy của họ chẳng qua chỉ là việc sao chép nội dung bài viết của công ty khoa học bao gồm trị Mỹ Francis Fukuyama: “Sự tận cùng của lịch sử dân tộc và con tín đồ cuối cùng” (The over of History and the Last Man, 1992). Tuy vậy bị xuyên tạc, vu cáo, từ chối một phương pháp cực đoan, tuy vậy vượt qua không khí và thời gian, nhà nghĩa Mác vẫn luôn chứng tỏ tính hóa học khoa học, cách mạng của mình. Đại bộ phận trí thức trên trái đất vẫn xác minh C. Mác là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu trên thế giới và nhà nghĩa Mác vẫn là 1 tư tưởng tân tiến mà nhân loại hoàn toàn có thể vận dụng trong bối cảnh trái đất hóa. Nhân đây, xin được cung cấp một vài thông tin reviews về C. Mác. Năm 1999 (năm sau cuối của cố gắng kỷ XX), Đại học Cambridge (Anh) đã tổ chức một cuộc thăm dò bình chọn nhà bốn tưởng lớn nhất thế kỷ. Kết quả, C. Mác là fan được xếp đứng đầu. Cách sang nuốm kỷ XXI (tháng 7 - 2005), với thắc mắc tương tự, trong một cuộc thăm dò ý kiến của lịch trình “Thời đại chúng ta” (In Our Time) bên trên kênh Radio 4 của BBC, hiệu quả cho thấy, C. Mác vẫn là người đứng đầu trong số “nhà bốn tưởng ưa thích”, v.v.

Cùng với câu hỏi xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, những nhà “DC,NQM” luôn sùng bái CNTB. Họ mang lại rằng: “nhờ có khoa học - technology hiện đại mà thời buổi này CNTB đang trở nên… văn minh, không còn tách lột nữa…; không thể những ông công ty làm nhiều bằng bóc lột” (!) hợp lý như vậy? Thiết nghĩ, thắc mắc này hãy để cho những người tham gia trào lưu “Chiếm phố Wall” thời điểm năm 2012 ở Mỹ và nhiều nước trên quả đât trả lời hộ. Ví như là người dân có đôi chút hiểu biết về CNTB ngày nay, chắc hẳn họ phải ghi nhận đến có mang “homeless” (người vô gia cư). định nghĩa này ra đời ở chính các nước tư bản phát triển. Hiện nay nay, những người dân vô gia cư ở Mỹ, Anh, Nhật, Pháp,… vẫn hằng ngày đi tìm công ăn uống việc làm, thậm chí còn phải xin ăn, buổi tối đến về ngủ trong vỏ hộp carton mục nát ở những công viên hoặc phần lớn ngõ, hẻm nào đó. Cũng cần được nhắc lại rằng, những tổ quốc có tình trạng nêu trên gồm thu nhập bình quân đầu tín đồ rất cao. Mặc dù nhiên, sự bày bán của cải sinh hoạt các nước nhà này đang dẫn tới việc phân rất giàu - nghèo theo tỷ lệ: người giàu chỉ chiếm khoảng 1% dân số, nhưng cầm tới 99% của nả xã hội; còn những người dân nghèo chiếm phần 99% dân số còn lại, thì chỉ thừa hưởng 1% của cải xã hội. Câu trả lời thiết tưởng vẫn rõ ràng!

Về thiết yếu trị, các nhà “DC,NQM” ra sức vu cáo chế độ ta là “độc quyền Đảng trị”, xóm hội ta là “ngục tù”,... Họ lắc đầu sự lãnh đạo xã hội với Nhà nước của Đảng đã được hiến định vào Hiến pháp nước cùng hòa XHCN việt nam 1992. Trong đợt Nhà vn tổ chức lấy ý kiến toàn dân vào Dự thảo sửa thay đổi Hiến pháp năm 1992, bọn họ “kiến nghị” với Quốc hội đề nghị “thực hiện tuyên chiến đối đầu chính trị, xóa khỏi Điều 4 Hiến pháp năm 1992, triển khai “đa nguyên thiết yếu trị, đa đảng đối lập”; rồi “gợi ý”: “Việc đảng cụ quyền chấp nhận tuyên chiến và cạnh tranh chính trị là cân xứng với xu nắm lịch sử, là đk cho sự phát triển của đất nước” và Quốc hội buộc phải “tham khảo” tế bào hình cơ chế xã hội với thể chế bên nước theo “Chế độ cộng hòa tổng thống; có thượng nghị viện, hạ nghị viện cùng với các nghị sĩ”(?) ai cũng biết, dòng gọi là “ý kiến”, “gợi ý” đó là đậy nhận chế độ chính trị hiện nay hữu, đưa xã hội ta sang mô hình dân chủ bốn sản, “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây. Thiết nghĩ, so với các chính sách xã hội, những nhà nước trên nạm giới, không có bất kì ai có quyền phê phán nếu đó là chế độ xã hội vì chưng nhân dân tự do lựa chọn. Đối với bọn chúng ta, sự áp đặt, hoặc xào luộc một mô hình chế độ xã hội nào chính là không thể gật đầu đồng ý và điều đó cũng chưa phải là bản lĩnh của dân tộc bản địa ta. độc nhất là, khi Đảng ta, qua trong thực tiễn lãnh đạo phương pháp mạng đã được quảng đại quần chúng nhân dân xem như là đảng của mình; cơ chế ta - chế độ XHCN đã có được Đảng, bác bỏ Hồ với nhân dân lựa chọn, dựng xây và đã đạt được những thành công to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử, là nhỏ đường cách tân và phát triển duy tuyệt nhất đúng. Phần nhiều đòi hỏi, “gợi ý” tiến hành “đa nguyên, nhiều đảng đối lập”, áp đặt chính sách chính trị theo kiểu phương Tây, vì vậy chỉ là ảo tưởng.

Những bên “DC,NQM” còn cho rằng, mặt đường lối xây dựng, phát triển, hoàn thành nền kinh tế tài chính thị trường triết lý XHCN bởi Đại hội XI của Đảng đưa ra là “mù mờ, không nên trái”; việc xác định “kinh tế nhà nước vào vai trò nhà đạo”, hay nhà nước thu hồi đất để "phát triển kinh tế, làng hội vì tác dụng quốc gia, công cộng",… trong Hiến pháp năm trước đó là nhằm mục tiêu “phục vụ cho tác dụng nhóm”,… giả dụ là tín đồ có rất nhiều hiểu biết về bao gồm trị, thì yêu cầu thấy rằng, trên quả đât này không tồn tại nền kinh tế nào là không tồn tại “tính ngữ” nhằm xác minh phương hướng mang lại sự quản lý và vận hành của nền kinh tế đó do các đảng thiết yếu trị rứa quyền khởi xướng. Vị vậy, câu hỏi Đảng ta xác minh đường lối xây dựng, cải cách và phát triển nền kinh tế thị trường triết lý XHCN là khách quan, cân xứng với xu thế cách tân và phát triển của trái đất và thực tế xã hội Việt Nam. Các nhà “DC,NQM” còn xuyên tạc mặt đường lối, chế độ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, duy nhất là tự khi thực trạng tranh chấp về chủ quyền biển, đảo ở biển Đông rét lên. Bọn họ vu cáo Đảng với Nhà việt nam “vì lợi ích ý thức hệ đã cung cấp biển, hòn đảo cho nước ngoài”,... Dựa vào cái điện thoại tư vấn là “tinh thần yêu thương nước”, “tự hào dân tộc”, bọn họ bao che, bênh vực cho tất cả những người gây rối, làm mất trật tự cùng cộng, vi phi pháp luật và bình an quốc gia. Về thực chất, bài toán làm của mình chẳng qua chỉ nhằm mục tiêu mục đích không đồng ý sự thống tốt nhất giữa tiện ích của Đảng với lợi ích của dân tộc.

Cùng với bao phủ nhận chế độ xã hội ta, những nhà “DC,NQM” còn ra sức sơn vẽ, sùng bái mô hình kinh tế, làng hội, pháp luật của phương Tây. Họ tuyệt vời và hoàn hảo nhất hóa các giá trị phổ quát về QCN theo mô hình của phương Tây, cố tình tảng lờ một số trong những QCN sẽ ảnh hưởng hạn chế đã có được ghi trong Công ước quốc tế về những quyền dân sự, chủ yếu trị (năm 1966). Bọn họ nói: Nhà nước ta đã vi phạm luật QCN ở các Điều 18 (Về quyền tự do thoải mái tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo), Điều 19 (Về quyền tự do ngôn luận, báo chí), Điều 21, 22 (Về quyền họp hành hòa bình, quyền lập hội,…) vào Công ước thế giới về các quyền dân sự, chủ yếu trị (năm 1966) mà việt nam đã cam kết kết(!) Nhưng, họ không hề đề cập đến việc tiến hành những quyền nêu bên trên đều có thể bị tiêu giảm (trong luật pháp quốc gia) là vì “an ninh quốc gia, an toàn và bơ vơ tự công cộng, để bảo đảm an toàn sức khỏe hoặc đạo đức nghề nghiệp của công chúng, hoặc những quyền và tự do thoải mái của người khác”1. Ngay gần đây, họ gồm “ sáng sủa kiến”: phát triển blog, ra đời “xã hội ảo”, “công dân ảo” và các MXH nhằm phát tán, thu gom, lưu trữ những bài viết. Qua đó, chúng ta ra “Tuyên bố”, lập phiên bản “Kiến nghị”, lôi kéo “ký tên”,… ủng hộ những quan điểm rất đoan, sai trái. Ví dụ điển hình như: Tuyên tía 72 ra phiên bản “kiến nghị” về sửa đổi Hiến pháp theo quy mô dân nhà đa nguyên, cơ chế cộng hòa tổng thống; Tuyên cha về việc thực thi các quyền dân sự, chính trị, kêu gọi Nhà nước thực thi các quyền từ bỏ do, dân chủ theo các “chuẩn mực nhân quyền phổ quát” (không tính tới tính sệt thù, lịch sử dân tộc và văn hóa của mỗi dân tộc); Tuyên tía 258, kêu gọi xóa sổ Điều 258 (Về tội lợi dụng những quyền tự do dân công ty xâm phạm tác dụng của nhà nước, Bộ dụng cụ Hình sự 1999 ở trong phòng nước ta),… gắn liền với những vận động trên, những nhà “DC,NQM” còn lợi dụng bầu không khí dân nhà của đất nước để thực hiện một số vận động “thực”, như: trao văn bản đến lãnh đạo v.i.p của Đảng cùng Nhà nước, đến những cơ quan liêu chức năng, thậm chí là trao văn bản tới các đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài và tổ chức quốc tế làm việc Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… Để kị sự trừng phân phát của pháp luật, họ “lách luật” bằng phương pháp lợi dụng quyền “phản biện” (thực hóa học là nhằm phản bác, lấp nhận), tuyên ba “chỉ thực hiện các QCN về quyền trường đoản cú do, dân chủ được ghi trong các công ước quốc tế về QCN nhưng Nhà nước nước ta đã tham gia” với chỉ vận động “ôn hòa”, “bất bạo động”(!)... Trong thực tế đời sống chủ yếu trị nước ngoài cho thấy, những cuộc bạo loạn, lật đổ cơ chế xã hội tồn tại thường bắt đầu bằng những hành động gọi là “bất bạo động”, “ôn hòa” thứ hạng đó,... Bởi vậy, phần lớn hành vi vi bất hợp pháp luật của họ sẽ bị luật pháp trừng trị nghiêm minh.

Xem thêm: Bán Điện Tử 4 Nút Tại Hà Nội, Máy Chơi Game Điện Tử 4 Nút + Km Băng 500In1

Lợi dụng các thông tin không đúng trái của các thế lực thù địch làm việc nước ngoài, một số nhà “DC,NQM” còn mưu toan lũng đoạn tình hình tư tưởng, bao gồm trị trong xã hội ta. Có bạn đã rước cớ nghiên cứu và phân tích khoa học, dựa trên một cuốn sách của người sáng tác nước ngoài2 xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với ý trang bị thâm độc, “đề nghị” làm biệt lập vụ việc: hồ chí minh là người vn hay Đài Loan(?) Ý thứ thật sự của mình là gì, không nhất thiết phải phân tích người nào cũng biết.

Thực ra, với không hề ít thủ đoạn xấu xa, thâm nám độc, mục tiêu cuối cùng của những nhà “DC,NQM” là nhằm xóa bỏ chính sách XHCN ở nước ta, đưa xã hội ta sang tuyến phố TBCN, bao gồm: xóa bỏ hệ bốn tưởng, vai trò chỉ huy Nhà nước và xã hội của Đảng ta; xóa bỏ Nhà nước cùng với thể chế hiện hành và những thành phần không giống trong khối hệ thống chính trị của buôn bản hội ta; xóa bỏ thành quả của biện pháp mạng việt nam trên 80 năm qua. Chiến lược của những nhà “DC,NQM” là thông qua xuyên tạc, vu cáo, không đồng ý vai trò lãnh đạo, ráng quyền của Đảng, tuyên truyền các quan điểm, tứ tưởng DC,NQ phương Tây, mỗi bước hình thành các tổ chức bao gồm trị “ôn hòa”, “đối lập”; tiến tới chuyển xã hội ta sang con phố TBCN. Trong đó, kịch phiên bản tối ưu là khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” về tứ tưởng chính trị, kết hợp với “tình huống” bạo loạn, lật đổ.

Những chuyển động nói trên của những nhà “DC,NQM” cũng như của những thế lực cừu địch chẳng qua chỉ với trò “chọc gậy bánh xe”. Hành vi của chúng ta chẳng lừa được ai, chắc chắn rằng sẽ bị lên án, chưng bỏ.

ĐỨC THÀNH________

1 - Trung tâm phân tích QCN - Các văn kiện thế giới cơ phiên bản về QCN, H. 2002, tr. 258.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Chơi Pubg Mobile Trên Pc Mượt Nhất, Muốn Chơi Pubg Mobile Mượt Trên Máy Tính

2 - Cuốn "Sinh bình khảo"(Khảo cứu về cuộc sống Hồ Chí Minh), câu chữ cuốn sách bịa đặt câu chuyện Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc không phải là một trong người. Sài gòn thật vẫn chết vào khoảng thời gian 1932, còn tp hcm là lãnh tụ củaCách mạng nước ta là bởi Hồ Tập Chương “đóng vai”(!).