SỚM MAI TỈNH DẬY TÔI LẠC VÀO HƯ KHÔNG ĐÔI TAY NÍU LẤY ĐIỀU GÌ MÀ CHỜ MONG

  -  

*
Composer: Godthic, FloD, M! Prod. by Dizzla DMashup by CofmYoutube: https://youtu.be/piHIJ55dgL8Lyrics