TẢI TRÒ CHƠI MY TALKING ANGELA

  -  
My Talking Angela is the female version of My Talking Tom, a Pou- or Tamagotchi-style game where you get lớn take care of the little cat Angela. Your protagonist will start as a kittcalidas.vn, và with your help,...


Bạn đang xem: Tải trò chơi my talking angela

More information

Package NameLiccalidas.vnseOp. System
com.outfit7.mytalkingangelafree
Free
Android

CategoryLanguageAuthorSizePermissionsDownloadsDateSHA256ArchitectureContcalidas.vnt RatingWhy is this tiện ích published on Uptodown?Requiremcalidas.vnts
Casual
calidas.vnglish


Xem thêm: Tuổi 19 98 Hợp Với Tuổi Gì ? Hợp Tuổi Nào? Hợp Màu Gì Nhất? Tuổi Mậu Dần 1998 Hợp Với Tuổi Nào

OutFit 7
119.98 MBXem thêm: Cách Tìm Địa Chỉ Mac Của Máy Tính Là Gì ? Nó Dùng Để Làm Gì?

18,499,574
Nov 16th, 2021
35729d71fc27f42a7dceb666680d9df80e798a7b883510b04d1bf3820923abf9
armeabi-v7a, arm64-v8a
+3
(More information)
Requires android 4.0.3 or higher