Telescopic là gì

  -  
telescopic tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Biện pháp phát âm telescopic giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic.

Bạn đang xem: Telescopic là gì


Từ điển Anh Việt

telescopic

/,telis"kɔpik/ (telescopical) /,telis"kɔpik/

* tính từ

(thuộc) kính thiên văn

chỉ nhận thấy được qua kính thiên văn

a telescopic star: ngôi sao 5 cánh chỉ nhận thấy được qua kính thiên văn

lồng vào nhau, hình trạng ống lồng

the three telescopic legs of the photographic apparatus: tía chân mẫu mã ống lồng nhau của sản phẩm chụp ảnh

(thông tục) thu gọn gàng lại, thâu tóm, ngắn gọn

a telescopic view of the situation: tóm tắt tình hình

telescopic

(thuộc) kính thiên văn


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

telescopic

* kỹ thuật

co rút được

kính thiên văn

lồng nhau

ống kính mở rộng

ống lồng

cơ khí và công trình:

co duỗi được

xây dựng:

kính viễn vọng

điện lạnh:

viễn vọng (kiểu) ống nối lồng


Từ điển Anh Anh - Wordnet

telescopic

visible only with a telescope

a bright star with a telescopic companion

capable of discerning distant objects

a telescopic eye

telescopic vision

having parts that slide one within another

a telescopic antenna

a telescopic drinking cup


*

*

*

*

Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.

Xem thêm: Thiện Xạ Dtcl Mùa 4 - Cách Chơi, Build Đội Hình


Nhấp chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Uluru Là Gì - Núi Thiêng Uluru


Nếu nhập tự khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ bao gồm xác.