Tên bảo ngọc có ý nghĩa gì

  -  
*Bạn đang xem: Tên bảo ngọc có ý nghĩa gì

Bộ 170 阜 prúc <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 nsợi, bảodāi, ái(Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: mê mẩn ngai 癡呆 ngốc dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linch mẫn. ◎Như: ntua trệ 呆滯 trì độn, ntua bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinc nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linc nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết bỏ ra sống ở vào nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> nsợi bổn định 2. <呆板> ntua bản


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Orthophosphate Là Gì ? Nghĩa Của Từ Orthophosphate Trong Tiếng Việt

呆 tất cả 7 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)宝 gồm 8 đường nét, bộ miên: căn hộ mái che(40)鸨 tất cả 9 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)保 bao gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)堡 có 12 nét, bộ thổ: đất(32)煲 có 13 đường nét, cỗ hỏa: lửa(86)葆 gồm 13 đường nét, cỗ thảo: cỏ(140)褓 tất cả 15 nét, bộ y: áo(145)緥 tất cả 15 nét, bộ mịch: gai tơ nhỏ(120)鴇 gồm 15 đường nét, bộ điểu: con chim(196)寳 tất cả 19 đường nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)寶 tất cả 20 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)
Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi Kinch 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng mang đến ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh khô ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> chi lan ngọc thú 12. <被褐懷玉> bị hạt hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cđộ ẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan tiền ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha


Xem thêm: Sinh Ngày 18/11 Cung Gì ? Có Vận Mệnh,Sức Khỏe,Tính Cách Như Thế Nào ?

玉 có 5 đường nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 có 10 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 bao gồm 13 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)