Tiền Ký Quỹ Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
*

tiền cam kết quỹ amount of guarantee cash deposit (as collateral) caution money cover depositbiên lai chi phí khẳng định quỹ: deposit receiptchi phí khẳng định quỹ nhập khẩu: import depositngân sách cam kết quỹ nhập khẩu thu trước: prior import deposittiền cam đoan quỹ nộp trước: advance depositchi phí ký kết quỹ tiền bảo chứng: import deposittiền cam kết quỹ tổn thất chung: general average deposit guarantee deposit margin and guaranty margin deposit security depositbổ sung cập nhật chi phí ký kết quỹ remarginingcác khoản thu nhập trường đoản cú ném tiền cam kết kết quỹ vẫn tịch thu income from forfeited depositschi phí ký kết quỹ bằng CP trình làng qualificationtiền cam kết quỹ lúc đầu initia1 marginchi phí cam kết kết quỹ biến động Chi phí (sinc sống Sthao tác làm việc thanh hao toán thù sản phẩm hóa) variation marginchi phí ký kết quỹ bổ sung cập nhật cập nhật additional marginchi phí ký quỹ đấu thầu tender bondtiền cam đoan quỹ đầu tiên initial marginchi phí cam kết kết quỹ gởi vào ngân hàng margin deposited with the bankngân sách ký kết quỹ msinc sinh sống thỏng tín dụng thanh toán tkhô nóng toán thù margin moneychi phí ký kết quỹ ngân hàng trsinh hoạt yêu cầu tiến bộ công ty chia sẻ account
Chuim mục: