Triển vọng là gì

  -  
Dưới đấy là những mẫu mã câu gồm chứa từ bỏ "triển vọng", trong bộ từ điển tiếng calidas.vnệt - giờ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ triển vọng, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ triển vọng trong bộ từ điển tiếng calidas.vnệt - giờ đồng hồ Anh

1. Triển vọng chào bán hàng: Triển vọng bán hàng là quy trình tiếp cận với quý khách hàng tiềm năng.

Bạn đang xem: Triển vọng là gì

Sales prospecting: Sales prospecting is the process to lớn reach out to lớn a potential customer.

2. Thật là 1 triển vọng háo hức biết bao!

What a thrilling prospect!

3. Triển vọng kia không có tác dụng bạn nóng lòng sao?

Does that prospect warm your heart?

4. Cô ấy được trả lương cao và tất cả triển vọng tốt.

Her pay & prospects should be quite good.

5. 15 phút: “Công cha tin mừng về triển vọng xuất sắc hơn”.

15 min: “Publishing Good News of Something Better.”

6. Triển vọng trung hạn của calidas.vnệt nam được dự báo xuất sắc hơn.

calidas.vnetnam’s medium-term outlook has improved further.

7. Một phút trước vết chân chán ngắt, giờ đồng hồ chúng có triển vọng?

A minute ago footprints were boring, now they've very promising?

8. Khải-huyền 7:9 đưa ra triển vọng như thế nào và đến ai?

Revelation 7:9 offers what prospect, & to whom?

9. Tuổi thọ triển vọng khoẻ mạnh bạo là 54 năm vào thời điểm năm 2007.

Healthy life expectancy was 54 years in 2007.

10. Họ không tồn tại triển vọng được sự sống.—Khải-huyền 21:8.

They have no future prospects of life. —Revelation 21:8.

11. Họ từng là những người hoàn hảo nhất có triển vọng tồn tại mãi mãi.

They were once perfect, with the prospect of eternal life before them.

12. Trước đây, họ là người tuyệt đối có triển vọng sống vĩnh cửu.

They were once perfect, with the prospect of eternal life before them.

13. Phần thưởng truyện tranh, chưa đủ. Còn có thêm giải tín đồ mới triển vọng.

Winning award after award, of course, he is fucking busy.

14. (b) nhân loại trung thành bao gồm triển vọng làm sao trong trái đất mới?

(b) In the new world, what prospect will faithful humans have?

15. Cùng những mái ấm gia đình như thế bao gồm triển vọng thật huy hoàng thay!

và what splendid prospects such obedient families have!

16. Đi săn đón một vị lãnh đạo new với triển vọng tốt hơn.

Already out looking for a leader with better prospects.

17. Nhờ đó mà chúng ta cũng có thể đạt được một triển vọng kỳ diệu.

This has made it possible for you to gain a marvelous prospect.

18. Báo cáo Lễ đáng nhớ năm ngoái cho thấy triển vọng ngày càng tăng nào?

What potential for growth is seen in the Memorial report for last year?

19. Triển vọng làm cho giàu tức tự khắc này là 1 trong những sự thu hút mạnh bạo mẽ.

The prospect of sudden wealth proved to be a powerful lure.

20. Những người được mời dự phần vào giao mong mới có triển vọng nào?

What were the prospects of those incalidas.vnted to be in the new covenant?

21. (Khải-huyền 21:3, 4) Quả là 1 trong triển vọng xuất xắc diệu trước mắt!

(Revelation 21:3, 4) What wonderful prospects lie ahead!

22. Gần như triển vọng giỏi diệu này dành cho toàn thể nhân nhiều loại biết vâng lời.

These marvelous prospects are set before all obedient mankind.

23. Nhưng với trách nhiệm đó thì bao gồm một triển vọng kỳ diệu: sự cứu giúp rỗi!

But with this accountability came a marvelous prospect: salvation!

24. □ Triển vọng độc nhất vô nhị nào chờ đợi những người trung thành với chủ ngày nay?

□ What quality prospect awaits faithful ones today?

25. Những muối sắt kẽm kim loại kiềm của H2SO5 bao gồm triển vọng vào khử lignin của gỗ.

Alkali metal salts of H2SO5 show promise for the delignification of wood.

26. Như Áp-ra-ham, đông đảo ai đến âm ti có triển vọng được sống lại

lượt thích Abraham, those who go to Sheol are in line for a resurrection

27. Đức Giê-hô-va mở ra triển vọng nào cho dân Y-sơ-ra-ên?

What prospect does Jehovah open up for his people Israel?

28. Qua sự sống lại, Áp-ra-ham có triển vọng sống đời đời trên đất.

Xem thêm: Top 20 Đội Quần Là Gì Thế Ạ ? :Vv Đội Quần Là Cái Gì Thế Ạ

Everlasting life on earth will be possible for him through the resurrection.

29. (Gióp 33:25; Khải-huyền 21:3, 4) Thật là một trong triển vọng đầy vui mừng!

(Job 33:25; Revelation 21:3, 4) What a thrilling prospect that is!

30. Rồi thêm một triển vọng khác, sáng sủa lạn rộng được lộ diện trước mắt người ấy.

Then another, brighter calidas.vnsta opens before him.

31. Triển vọng về Địa-Đàng vẫn có mức giá trị mặc dù loài tín đồ đã gượng nhẹ lời

Paradise Prospects Valid Despite Human Disobedience

32. Vào cơ hội cuối tôi chạm mặt cô ấy, cô không tồn tại vẻ gì là tất cả triển vọng.

When I last saw her, she was not very promising.

33. 2, 3. (a) Áp-ra-ham, Y-sác với Gia-cốp chờ đợi triển vọng nào?

2, 3. (a) What prospect awaits Abraham, Isaac, and Jacob?

34. A-đam và Ê-va đang đánh mất sự tuyệt vời cùng triển vọng sống đời đời.

Adam và Eve lost perfection và the prospect of everlasting life not just for themselves but for all of us.

35. Dù có triển vọng tuyệt diệu, các sứ đồ vẫn còn ở trong thân xác bất toàn.

Although the apostles have this marvelous prospect, they are still in the flesh & are still imperfect.

36. Khuyến khích mọi fan nên nghiêm chỉnh cân nhắc để xét lại triển vọng có tác dụng tiên phong.

Encourage all khổng lồ give serious, prayerful thought lớn reevaluating their prospects for pioneering.

37. Khi có ơn nghĩa của Ngài, chúng ta có triển vọng được niềm hạnh phúc thật cùng vĩnh cửu.

When we have it, we have the prospect of genuine & everlasting happiness.

38. Nhưng bao gồm một triển vọng khác khu vực Địa-đàng là có tác dụng quen dần dần với cả trái đất!

But yet another Paradise prospect presents itself —getting lớn know the whole earth, little by little.

39. Triển vọng có 1 0 2 nào chờ đợi những bạn đang sống trong những “ngày sau-rốt”?

What unique prospect lies ahead for those licalidas.vnng in “the last days”?

40. Triển vọng đó hiện thời nên là một vì sao để sung sướng (Khải-huyền 7:9, 14).

That prospect should now be a source of joy.

41. Lúc này chúng ta sẽ cùng bàn thảo về triển vọng biến nỗi lúng túng thành hy vọng

I'm going to talk khổng lồ you today about hopefully converting fear into hope.

42. Điều kia cũng tức là triển vọng về tương lai nhưng mà Kinh-thánh biểu đạt là thật.

It also means that the prospects for the future described in the Bible are genuine.

43. Phải chờ đợi lâu hơn họ tưởng không làm giảm đi giá trị của triển vọng đó.

That prospect is not less precious just because we must wait a little longer than we may have expected.

44. Giữa những phần thưởng quý hiếm nhất nhưng mà nó mang lại là triển vọng sống đời đời.

One of its most precious blessings is the prospect of everlasting life.

45. Vậy họ rất có thể bước đi cùng với thái độ sáng sủa vui vẻ, với rất nhiều triển vọng hạnh phúc.

So they could travel with joyful optimism, with happy prospects.

46. (Khải-huyền 21:4) Đây quả là triển vọng tuyệt đối hoàn hảo cho hầu như ai “ở trong mồ tưởng niệm”!

(Revelation 21:4) What a prospect this is for those “in the memorial tombs”!

47. 1, 2. A) Dân Y-sơ-ra-ên cắn trại vào đồng bằng Mô-áp tất cả triển vọng gì?

1, 2. (a) What prospect faced Israel as they encamped on the plains of Moab?

48. Làm nuốm nào tôi biết được những thanh niên này có tiềm năng và triển vọng để vắt đổi?

How bởi I know that these young people have the potential and the promise khổng lồ change?

49. (Khải-huyền 7:9; Giăng 10:16; Thi-thiên 37:11) trái là triển vọng tuyệt đối trước mắt!

(Revelation 7:9; John 10:16; Psalm 37:11) What wonderful prospects lie ahead!

50. Lịch sử hào hùng tư tưởng tài chính Triển vọng công ty nghĩa tư bản ^ Bruce Kaufman in Ross B. Emmett, ed.

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 19 92 Là Tuổi Con Gì ? Khái Quát Về Người Sinh Năm 1992

History of economic thought Market monetarism Perspectives on capitalism by school of thought Bruce Kaufman in Ross B. Emmett, ed.