TỬ VI TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, và your self from the beginning?

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng cách (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương bí quyết (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật bí quyết (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want lớn know specifically about your life, your career, and your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG vào LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character và achievement.Quyết định tính biện pháp và thắng lợi của đương số.

Bạn đang xem: Tử vi tiếng anh là gì

2. Cung Phụ chủng loại (Parent Palace):Describes relation with parents và elders.Mô tả quan hệ với cha mẹ và người lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về dòng họ, đời sống trọng tâm linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả phần nhiều vụ chi tiêu chính yếu.

5. Cung quan tiền Lộc (Career Palace):The career that suits & the performance.Nghề nghiệp thích phù hợp với đương số và công dụng công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends and surdinates likely.Dạng các bạn bè, cấp cho dưới của đương số.

Xem thêm: Chơi Game Thùng Trên Android, Mẹo Chơi Game Giả Lập Trên Android Dễ Nhất

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move to lớn another place; or social communication.Cho biết khi nào đương số sẽ dịch chuyển tới nơi khác; hoặc về giao tiếp xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức mạnh chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả tình trạng tài chính toàn diện của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết quan hệ với nhỏ cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả cuộc sống hôn nhân.

Xem thêm: "Nhu Cầu Tự Khẳng Định Bản Thân Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số như thế nào với cả nhà em.

So what vì chưng your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi phong thủy Keidi

Theo dõi facebook với kênh Youtube của thầy tử vi phong thủy Keidi để nhận thấy những chia sẻ mới độc nhất vô nhị về tử vi phong thủy - phong thủy - Thời vận

Thầy phong thủy Keidi chia sẻ về thời vận năm 2022

Các dịch vụ thương mại cơ bạn dạng tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc sống (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại cảm ứng thông minh phong thủy

☯️Số tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN và ĐÀO TẠO THE SUNGATE

1. Các khóa học tập Tiếng Anh:

2. Phong thủy - tử vi - kiến thiết logo theo phong thủy: